>Ζημίες 117,2 εκατ. από την Αγροτική

>

Με ζημίες ύψους 117,2 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου για την Αγροτική Τράπεζα, αποτέλεσμα που αποτυπώνει την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Η διοίκηση με στόχο την ενίσχυση του ισολογισμού της τράπεζας έναντι της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης προχώρησε στη διενέργεια υψηλών προβλέψεων, για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 287,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Σε επίπεδο τριμήνου, η εικόνα του ομίλου βελτιώθηκε αισθητά, αποτέλεσμα των δράσεων της διοίκησης για τον εξορθολογισμό της τράπεζας: η ΑΤΕ στο γ΄ τρίμηνο επέστρεψε σε κερδοφόρο τροχιά (πρό φόρων) ενώ τα οργανικά κέρδη πριν από προβλέψεις ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 5ετίας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 613,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,4% ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 47,9 εκατ. ευρώ έναντι 57,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009 (-17%). Το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκε στα 21,7 δισ. ευρώ από 21,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση κατά 3,3%, φθάνοντας τα 8,8 δισ. ευρώ (στεγαστικά +3,7%, καταναλωτικά +2,1%). Η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 επιβραδύνθηκε σε 182,6 εκατ. ευρώ, έναντι 212,1 εκατ. του προηγούμενου τριμήνου.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο διοικητής της ΑΤΕ, Θόδωρος Πανταλάκης, δήλωσε: «Στο προσεχές διάστημα, η ATEbank με τη στήριξη του βασικού μετόχου της, του ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ποσοτική και την ποιοτική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της. Η αύξηση θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ώστε ο όμιλος να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες εξελίξεις που κυοφορούνται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

SHARE