>ΕΤΕΑΝ: Δάνεια σε επιχειρήσεις με εγγυήσεις του Δημοσίου από τον Σεπτέμβριο

>

euros2Ανάσα… στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες για τραπεζικά δάνεια με κρατικές εγγυήσεις έρχεται να προσφέρει από τον Σεπτέμβριο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2012 το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ που παρέχει εγγυήσεις χαμηλότοκων δανείων σε επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν πρώτες ύλες και εμπορεύματα.

Την ίδια στιγμή, ξεκινά ειδικό εγγυοδοτικό προϊόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν εξαγωγές ώστε με τη “σφραγίδα” του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων να μπορούν να πάρουν δάνειο από τράπεζες.

Πιο αναλυτικά, τα εγγυοδοτικά προϊόντα του ΕΤΕΑΝ είναι:

– Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για πρώτες ύλες, εμπορεύματα και υπηρεσίες

Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του εγγυοδοτικού προϊόντος του ΕΤΕΑΝ “Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών”. Το προϊόν καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, με σκοπό την παραγωγή προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση μακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών (με περίοδο χάριτος 2 ετών). Σε διάστημα 12 μηνών έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 102 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.560 επιχειρήσεις και έχουν επωφεληθεί όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα, με τον μέσο όρο του εγγυημένου δανείου να κυμαίνεται στις 65.000 ευρώ.

Τα νέα εγγυοδοτικά προϊόντα που έρχονται τον Σεπτέμβριο είναι:

– Εγγυοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε προγράμματα του υπουργείου, όπως π.χ. η “μεταποίηση” και η “εξωστρέφεια”. Αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 2.500 επιχειρήσεις με κεφάλαια κίνησης διάρκειας έως 2 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών, με σκοπό την υλοποίηση και κυρίως την έναρξη ή ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου ανά επιχείρηση θα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

– Εγγυοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές με την παροχή εγγυήσεων σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών. Επιλέξιμες θα είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

– Εγγυοδοτικό πρόγραμμα για την εγγύηση δανείων επενδυτικού σκοπού, για την ίδρυση νέων, καθώς και την ανάπτυξη και διεθνοποίηση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτονται δαπάνες για επενδύσεις παγίων εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, καθώς και άυλων παγίων. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ (κάτω από 250 απασχολούμενοι και έως 50 εκατ. ευρώ κύκλος εργασιών), οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

– Κεφάλαιο κίνησης για εξαγωγές

Εξάλλου, μέσα από μία απλή διαδικασία οι επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν προϊόντα και χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης θα μπορούν να απευθύνονται σε τράπεζες για δάνεια.

Μέσω του ΟΑΕΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων), εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ και για διάστημα μέχρι 4 μήνες. Τα χρηματοδοτούμενα μέσω τραπεζών δάνεια δεν θα έχουν κανένα άλλο προαπαιτούμενο παρά την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΠ, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις.

Το προϊόν αναμένεται να είναι έτοιμο σε έναν μήνα, προσφέροντας ουσιαστικά σημαντικό κεφάλαιο ως προχρηματοδότηση των εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Παράδειγμα: Ενας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξωτερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την απαίτησή του από τον πελάτη του στον ΟΑΕΠ. Ο ΟΑΕΠ, αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση έναντι προμήθειας. Ο εξαγωγέας, έχοντας το ασφαλιστήριο του ΟΑΕΠ, πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο ισόποσο προς το εγκεκριμένο από τον ΟΑΕΠ ποσό. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του ΟΑΕΠ.

Στήριξη σε επιχειρηματίες, αγρότες και αλιείς

Επίσης άλλα τρία Ταμεία του ΕΤΕΑΝ, συνολικού προϋπολογισμού 1,755 δισ. ευρώ, δημιουργούνται για την άνετη δανειοδότηση επιχειρήσεων των κλάδων της μεταποίησης και των υπηρεσιών, όπως και για τους αγρότες – επιχειρηματίες και του κλάδου της αλιείας.

Πρόκειται για τα:

1. “Ταμείο Επιχειρηματικότητας” του ΕΤΕΑΝ, προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, για χαμηλότοκα δάνεια εντός ή εκτός επενδυτικού νόμου. Η συνεισφορά από το ΕΣΠΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 460 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά στην ελληνική αγορά θα διατεθούν 1,2 δισ. ευρώ. Εναρξη λειτουργίας: 20/7/2011

2. “Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ” (προϋπολογισμού 105 εκατ. ευρώ). Παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, υδατοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια και σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων κ.λπ.

3. “Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας” (προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ). Παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα – έχει υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι Αμαλίας 26 στον 3ο όροφο στην Αθήνα (Τ.Κ. 105 57). Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210 3311201-4 και το fax 210 3311207.

Η ιστοσελίδα είναι www.tempme.gr και το email [email protected]

SHARE