Επιστολή Α. Ηλιάδη στο ΔΣ της Τρ. Κύπρου

Σε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε έκθεση του εσωτερική ελεγκτή της Τράπεζας Κύπρου η οποία παρουσιάζει προσωπικά του δεδομένα αναφέρεται σε επιστολή του προς το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος κάνει λόγο για λανθασμένα στοιχεία, τονίζοντας πως η αναφορά αφορά στεγαστικό του δάνειο και όχι προσωπικό, ενώ σημειώνει πως επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων του και ζητά από το ΔΣ της Τράπεζας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση αποκατάσταση της αλήθειας.

Αναλυτικά η πλήρης επιστολή του κ. Ηλιάδη έχει ως εξής:

“Προς: Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου Λτδ

Αξιότιμοι κύριοι,

Διέρρευσε χθες στα Μ.Μ.Ε. έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή της Τράπεζας Κύπρου η οποία παρουσιάζει προσωπικά μου δεδομένα. Επιφυλάσσομαι των νομίμων δικαιωμάτων μου για το απαράδεκτο αυτό γεγονός και θέλω να σας πληροφορήσω ότι στην έκθεση περιλαμβάνονται λανθασμένα στοιχεία.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το στεγαστικό μου δάνειο είναι δάνειο προσωπικού και με προνομιακό επιτόκιο, κάτι που δεν είναι αληθές. Το συγκεκριμένο δάνειο είναι προϊόν πελατειακό και φέρει ακριβώς το ίδιο επιτόκιο με όλους τους πελάτες της Τράπεζας που έχουν το προϊόν αυτό, χωρίς καμιά διάκριση.

Το επιτόκιο του συγκεκριμένου πελατειακού προϊόντος αναφέρεται στο σημείωμα της Διεύθυνσης Χορηγητικών και Καταθετικών προϊόντων τομέα ιδιωτών της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας αρ. 322/2009 ημ/νίας 24/7/2009 και είναι Euribor 3 μηνών πλέον 1.90% για LTV<=50%. Ως εκ τούτου δεν ισχύουν και όλα όσα αναφέρονται στο product type 435 για ποσό 238,000 ευρώ κ. α. Για δική σας ενημέρωση το προϊόν προσωπικού (product type 435) είναι σταθερού επιτοκίου και καθορίζεται από τις επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, ενώ το στεγαστικό μου δάνειο είναι προϊόν μεταβλητού επιτοκίου βασισμένο στο Euribor. Θεώρησα, όπως εξάλλου και οι πλήστοι πελάτες της Τράπεζας, ότι η συγκέντρωση των δανείων μου θα βοηθούσε γιατί θα είχα μία μόνο δόση, ενώ παράλληλα η Τράπεζα έλαβε πλήρη ενυπόθηκη εξασφάλιση για ποσά που πρηγουμένως δεν ήταν εξασφαλισμένη. Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση αποκατάσταση της αλήθειας. Θέλω επίσης να σας εκφράσω τη λύπη μου για τα όσα καθημερινά αναφέρονται στον τύπο με ενέργειες και παρεμβάσεις μέσα και έξω από την Τράπεζα, τα οποία έχω την αίσθηση ότι επηρεάζουν την αξιοπιστία της. Δυστυχώς αυτά επιβεβαιώνουν τους λόγους της παραίτησης μου. Επιπρόσθετα, σημειώστε ότι η διαρροή στοιχείων μπορεί να συνιστά διάπραξη ποινικών αδικημάτων με βάση τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο και το νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θέλω να επαναλάβω τα όσα ανέφερα στην σχετική επιστολή μου ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι απαραίτητο, περισσότερο από ποτέ, η συνεργασία όλων εσωτερικά και εξωτερικά ώστε να τύχουν αποτελεσματικού χειρισμού οι προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας. Σας ευχαριστώ, Με τιμή Ανδρέας Ηλιάδης"

SHARE