>Επενδύσεις στην Ελλάδα από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Λατινικής Αμερικής

>

Τις δυνατότητες αύξησης των επενδύσεών της στην Ελλάδα συζήτησαν οι εκπρόσωποι της μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας της Λατινικής Αμερικής BTG Pactual, που έχει έδρα τη Βραζιλία και εκπροσωπήσεις στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ, με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων καθώς και με επιχειρηματίες, σε κλειστή συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στην δυστοκία που επιδεικνύουν οι ελληνικές τράπεζες στην χορήγηση επιχειρηματικών δανείων καθώς και στη σωρεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις σχέσεις τους με τις κρατικές υπηρεσίες με προεξέχον το θέμα της επιστροφής των οφειλών του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές που διανοίγονται από την επικείμενη εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης, όπου ο σύνδεσμος έχει δραστηριοποιηθεί έντονα με την σύσταση του Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών και μάλιστα των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών.

Την συνάντηση, επίσης, απασχόλησε το ζήτημα των ευκαιριών που θα υπάρξουν για επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας τροφίμων και στον τομέα εκμετάλλευσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

SHARE