Επανεκλογή Κασούμη στην Προεδρία της Visa Hellas

Ο κ. Λεωνίδας Κασούμης, Διευθυντή της Καταναλωτικής Πίστης της Alpha Bank, επανεκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της Visa Hellas . Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως το 2014.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Visa Hellas αποτελείται από τους κ. Γεώργιο Βιντζηλαίο – Τράπεζα Κύπρου, Γεώργιο Χατζανδρέου – Εθνική Τράπεζα, Βασίλειο Κουτεντάκη – Τράπεζα Πειραιώς, Ιωάννη Αθανασόπουλο – Εμπορική Τράπεζα και Αναστάσιο Πανούση – Eurobank.

Ο κ. Λεωνίδας Κασούμης, Πρόεδρος της Visa Hellas και Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα η επανεκλογή μου ως προέδρου του Δ.Σ. της Visa Hellas. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έχοντας ως βασικό στόχο την προώθηση των πλεονεκτημάτων των καρτών πληρωμών σε σχέση με τα μετρητά, καθώς και τη χρήση τους ως μέσου καταπολέμησης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Η διεύρυνση του περιβάλλοντος αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών και η ανάπτυξη των ανέπαφων πληρωμών αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες, καθιερώνοντας έτσι το μέλλον πληρωμών Visa.»

Υπενθυμίζεται ότι η Visa Hellas αποτελεί ένα forum των Τραπεζών-Μελών της Visa στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση θεμάτων, όπως:
• Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των Τραπεζών-Μελών της Visa
• Επικοινωνία με τις επίσημες αρχές, τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους του Τύπου
• Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής του συστήματος πληρωμών με κάρτες Visa
• Πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την πρόληψη της απάτης
• Εκπαίδευση των επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτα Visa, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και του ευρύτερου κοινού για την ασφαλή χρήση των καρτών πληρωμών Visa.

SHARE