Εξώδικο για τον ΕΦΚΑ από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος

Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση μετ΄ επιφυλάξεως δικαιωμάτων, επέδωσε σήμερα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Με το εξώδικο, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας διαμαρτύρονται έντονα διότι μέχρι σήμερα: α) δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες εισφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ και β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο κατά το προσεχές έτος.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ζητεί να αντιμετωπισθούν αμελλητί οι ως άνω εκκρεμότητες και δηλώνει ότι διαφορετικά θα ασκηθεί κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και θα επιδιωχθεί η ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική ευθύνη.

SHARE