>Εξαιρούνται οι ευρωπαϊκές τράπεζες από τις αυστηρές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ

>
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξαιρεθούν από τις αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, σύμφωνα με νέο σχέδιο νόμου που θα συμφωνηθεί από το μπλοκ των 27 της Ευρώπης. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η 500σέλιδη έκθεση περιέχει την πρόταση να υπολογίζουν με διαφορετικό τρόπο οι ευρωπαϊκές τράπεζες την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση, θα επιτρέπεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες να συνυπολογίζουν μεγαλύτερο κεφάλαιο στις ασφαλιστικές θυγατρικές τους, όπου ισχύει το όριο της τάξης του 10%, ενώ θα συνεχίσουν να εκδίδουν τα υβριδικά κεφάλαια για μεγαλύτερο διάστημα από όσο αναμενόταν.
Ιδιαίτερα, ωστόσο, οι γαλλικοί τραπεζικοί κολοσσοί, όπως η Societe Generale, η BNP Paribas και η Lloyds Banking, που έχουν θυγατρικές ασφαλιστικές θα ευνοηθούν δυσανάλογα συγκριτικά με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

SHARE