>Ενδοκυβερνητικοί διαξιφισμοί για το έλλειμμα του 2010

>
Διαφωνία μεταξύ της στατιστικής αρχής και του υπουργείου Οικονομικών για το έλλειμμα του 2010 φέρνει προ των πυλών νέα εισπρακτικά μέτρα.

Την Πέμπτη η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να στείλει στην Eurostat τα στοιχεία για το έλλειμμα. Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι δεν έχει βρεθεί συμβιβαστική λύση σε μία μεγάλη διαφωνία στην καταγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπανών προηγούμενων ετών μεταξύ των δύο αρμόδιων αρχών η οποία μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα του προϋπολογισμού, φέρνοντας νέα μέτρα έως 3,5 δισ. ευρώ.

Κάθε έξι μήνες η Ελλάδα, μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΕΛΣΤΑΤ, στέλνει απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών. Για πρώτη φορά θα πρέπει να δώσει και τα ποσά του 2010.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι λόγω της καταγραφής φορέων του δημοσίου στο έλλειμμα αλλά και των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλών που αυτοί έχουν (5,35 δισ. ευρώ) το έλλειμμα μπορεί να ξεπεράσει το 10% του ΑΕΠ έναντι 9,4% που ήταν ο κυβερνητικός στόχος.

Το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί εδώ και καιρό να «μοιράσει» μέρος των οφειλών, αξίας 2,5 δισ. ευρώ περίπου σε προηγούμενα έτη στα οποία ανήκουν χρονικά οι υπογραφές συμβάσεων και τιμολογίων (2007-2009). Πρόκειται κυρίως για οφειλές ασφαλιστικών ταμείων και δήμων, καθώς οι αντίστοιχες «τρύπες» των νοσοκομείων ρυθμίστηκαν.

Αν το καταφέρει, η δαπάνη θα επιβαρύνει μεν το χρέος αλλά όχι το έλλειμμα του 2010 δηλαδή δεν θα φέρει νέα μέτρα. Τότε το έλλειμμα κλείνει με οριακή απόκλιση την οποία έχει ήδη υπολογίσει η Τρόικα.

Σε διαφορετική περίπτωση, έρχονται νέα μέτρα αξίας έως και 1,8 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί στα 1,74 δισ. ευρώ που έχει ήδη ζητήσει ως συμπληρωματικά μέτρα για το 2011 η κυβέρνηση και είναι επιπλέον των 22 δισ. ευρώ του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει όμως και ένα άλλο μέτωπο, τον κίνδυνο οι ίδιοι φορείς να δημιουργούν το 2011 μία νέα γενιά οφειλών και χρεών. Καθώς πολλοί δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του γενικού λογιστηρίου για μηνιαία κοινοποίηση οικονομικών στοιχείων, ξεκίνησε η αντεπίθεση.

Σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου προβλέπεται ότι μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας κοινοποίησης, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής του φορέα μπορεί εντός δεκαπέντε ημερών, να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων.

Εν συνεχεία επιβάλλεται πρόστιμο στον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή, κατά περίπτωση, ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

Αν παρέλθει 1 μήνας από τη λήξη της προθεσμίας το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

SHARE