>Εμπορική Τράπεζα :Νέα προθεσμιακή κατάθεση μηνιαίας καταβολής τόκων

>

Ένα νέο προϊόν 12μηνης Προθεσμιακής Κατάθεσης με επιτόκιο 5,25% διαθέτει από τα καταστήματά της η Εμπορική Τράπεζα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι η καταβολή σταθερού ποσού τόκων ανά μήνα. Διαφοροποιούμενη από πολλά άλλα προϊόντα της αγοράς που καταβάλλουν μηνιαίους τόκους αλλά όχι σταθερούς, η προθεσμιακή κατάθεση «Emporiki Κάθε Μήνα», με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα €5.000, εξασφαλίζει ένα επιπλέον σταθερό μηνιαίο εισόδημα για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης και μάλιστα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Για παράδειγμα, σε κατάθεση €100.000 στο προϊόν, το μεικτό προ φόρων ποσό τόκων που αναλογεί είναι €437,50 και το καθαρό €393,75 σταθερό κάθε μήνα, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα για μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσά.

Με το συγκεκριμένο προϊόν, η Εμπορική Τράπεζα δίνει μια εναλλακτική λύση για την ενίσχυση των οικογενειακών εισοδημάτων που βρίσκονται υπό πίεση στις τρέχουσες συνθήκες, με ένα πρόσθετο σταθερό μηναίο εισόδημα. Παραμένοντας συνεπής στο κεντρικό της μήνυμα «Πραγματικές λύσεις για πραγματικές ανάγκες», η Εμπορική Τράπεζα ανταποκρίνεται έγκαιρα και με ευελιξία στις ανάγκες των πελατών της όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στην τρέχουσα συγκυρία, προσαρμόζοντας ανάλογα τα προϊόντα της.

SHARE