ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Το ΔΣ της εταιρείας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ θα δημοσιευθούν αύριο 28 Απριλίου.

SHARE