Ελλάκτωρ: Πώς κατανεμήθηκε στους βασικούς μετόχους το placement του 10%

Ανακοίνωση για το placement του 10% των μετοχών της που διέθεσε η Alpha Bank  εξέδωσε η Ελλάκτωρ. Οπως αναφέρεται, η αλλοδαπή εταιρεία ARGONIO ENTERPRISES LTD (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση), ανακοινώνει ότι προέβη, την 01/06/2017, σε απόκτηση 2.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ συνολικής αξίας 3.312.000,00 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η αλλοδαπή εταιρεία ADAMAS GROUP LTD (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Δημήτριο Κούτρα) ανακοινώνει ότι προέβη, την 01/06/2017, σε απόκτηση 5.230.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικής αξίας 7.217.400,00 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η αλλοδαπή εταιρεία KOBASORE INVESTMENTS LTD (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση) ανακοινώνει ότι προέβη, την 01/06/2017, σε απόκτηση 700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικής αξίας 966.000,00 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών από την Alpha Bank . Οι προαναφερόμενες μετοχές, εκδόσεως εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είχαν περάσει στην κατοχή της Τράπεζας, λόγω άσκησης δικαιώματος που απέρρεε από σύμβαση ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ως εκ τούτου, ο κ. Δημήτριος Κούτρας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία απόκτησης μετοχών και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία απόκτησης κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 1/6/2017
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 2,622%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 2,622%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 5.230.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 2,955%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ADAMAS GROUP LTD, εταιρεία συμφερόντων του.

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, μετά τη συναλλαγή είναι πλέον σε 5,577% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

SHARE