ΕΚΤ-Peter Praet: Πρόταση για πραγματική τραπεζική ένωση στην ΕΕ

Peter Praet, the Euroepan Central Bank's chief economist [Photo: ECB/Flickr]

Σε ομιλία του στη Μάλτα ο επικεφαλής οικονομολόγος και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Peter Praet, επισήμανε
ότι για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, είναι απαραίτητη η  σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων στην Ε.Ε. (EDIS), χαρακτηρίζοντας ημιτελές το υφιστάμενο σύστημα.

Όπως ανέφερε, παρά τη δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM), συνεχίζουν να υφίστανται νομικά, θεσμικά και πολιτικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν, προτού μια τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να λειτουργήσει εντός της Τραπεζικής Ένωσης με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί στην εσωτερική της αγορά.

Σύμφωνα με τον Praet, θα πρέπει να εξεταστεί, η ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες να μην επιβαρύνει τελικά τους φορολογούμενους, αλλά να καλύπτεται από τη συμμετοχή των μετόχων και των ομολογιούχων τίτλων χωρίς εξασφαλίσεις στις ζημίες και στο κόστος τραπεζικής αναδιάρθρωσης και διάσωσης, όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο.

SHARE