ΕΚΤ: διακοπή παροχής ρευστότητας σε ΑΤΕ και ΤΤ

Οι μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει όσον αφορά την αποσαφήνιση του μοντέλου ανακεφαλαιοποίησης της ΑΤΕ και του ΤΤ με υπαιτιότητα της κυβέρνησης έχουν ως συνέπεια η ΕΚΤ να διακόψει την παροχή ρευστότητας καθώς δεν διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια και collaterals.

Με δεδομένο ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης τους και επειδή είναι πιθανό να υπάρξει νέα παράταση ανακοίνωσης αποτελεσμάτων από τέλη Μαΐου, τέλη Ιουνίου η ΕΚΤ αποφάσισε να διακόψει την παροχή ρευστότητας.

Έτσι λοιπόν η ΑΤΕ και το ΤΤ θα αντλούν ρευστότητα μόνο από την ΤτΕ και τον μηχανισμό του ELA.
Να σημειωθεί ότι η ΑΤΕ ήδη έχει αντλήσει 6 δις από το ELA όσο είναι όλη η ρευστότητα που έχει αντλήσει και το ΤΤ 3,35 δις ευρώ εκ των οποίων 2,4 δις από την ΕΚΤ και 950 εκατ από το ELA.
Το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο για την ΤτΕ καθώς ΑΤΕ και ΤΤ καλύπτονται από το ELA.
Θα υπάρξει μείζον θέμα αν το πρόβλημα γενικευθεί στον κλάδο.

Το μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης

Δύο προτάσεις φαίνεται ότι επεξεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι για την ΑΤΕ και το ΤΤ.
Η πρώτη λύση που θεωρείται και η επικρατέστερη είναι να υπάρξει νέα παράταση έως τα τέλη Ιουνίου στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων χρήσης 2011 καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί με αυτό το ρευστό πολιτικό τοπίο το μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης τους. Σημειώνεται ότι έχει υπάρξει παράταση έως τα τέλη Μάιου και μάλλον θα ακολουθήσει και δεύτερη.

Η δεύτερη λύση είναι ο υπουργός οικονομικών μαζί με τον νέο υπηρεσιακό πρωθυπουργό να πάρει θέση και να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της λύσης.
Για το ΤΤ οι πιθανότητες είναι σχεδόν συντριπτικές να ανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ.
Για την ΑΤΕ το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξει απόσχιση μη χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων  μια ήπια μορφή good και bad bank και το αμιγώς μέρος που θα είναι στο baking θα ανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ.
Μπορεί η ΑΤΕ και το ΤΤ να μην χαρακτηρίζονται συστημικές τράπεζες αλλά σίγουρα αυτό δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να αφεθούν στην τύχη τους.
Με βάση όλες τις ενδείξεις για την ΑΤΕ η Alvarez & Marsal μάλλον θα καταλήξει σε μια λύση που θα ικανοποιεί μερικώς όλες τις πλευρές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ελληνικό δημόσιο κατέχει 92,48% και οι τράπεζες και μικρομέτοχοι 7,52%.
Για την ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ απαιτούνται πέριξ των 4 δις ευρώ.
Το πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι ενώ όλες οι άλλες τράπεζες θα καταφύγουν στο ΤΧΣ για να ανακεφαλαιοποιηθούν για τις κρατικές τράπεζες η Τρόικα ζήτησε να βρεθεί λύση από το βασικό τους μέτοχο και όχι από το ΤΧΣ.
Το κράτος δεν μπορεί να ανακεφαλαιοποιήσει την ΑΤΕ όπως και το ΤΤ και το κράτος δεν έλαβε έγκαιρα μέριμνα ώστε να πιέσει για να βρεθεί καθαρή λύση για την ΑΤΕ.
Η ΑΤΕ δεν είναι τράπεζα τόσο χάλια όσο παρουσιάζεται ή θεωρούν πολλοί.
Η χρηματοοικονομική εικόνα της ΑΤΕ ίσως να είναι καλύτερη από αυτή που φαίνεται ή εκτιμά η πλειοψηφία της αγοράς.
Με βάση την διαγνωστική μελέτη της ΒlackRock, έχουν γίνει 400 εκατ. επιπλέον των απαιτουμένων προβλέψεις για την επόμενη τριετία υπό κανονικό σενάριο. Κατά το  δυσμενές σενάριο θα χρειαστούν επιπλέον 190 εκατ.
Στα 296 εκατ τα λειτουργικά κέρδη ανέρχονται στη χρήση του 2011.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες από πολιτική πηγή  φαίνεται ότι εξετάζουν μια λύση που δεν θα είναι ακριβώς good και bad bank αλλά παραλλαγή αυτής της λύσης η οποία θα περιλαμβάνει
1)Άμεσο διαχωρισμό όλων των θυγατρικών μη χρηματοοικονομικού τομέα της ΑΤΕ. Όλες δηλαδή οι θυγατρικές θα απομακρυνθούν από τον ισολογισμό της ΑΤΕ και θα υπαχθούν πιθανότατα σε μια ειδική εταιρία που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
2)Παράλληλα θα παραμείνουν τα 2/3 της ΑΤΕ που θα αποτελούν την νέα ΑΤΕ και κατ΄ ουσία η νέα τράπεζα θα διαθέτει 17-18 δις ευρώ ενεργητικό από 26 δις της τρέχουσας περιόδου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια λύση που διασφαλίζει τα εξής
Θα ανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ η νέα ΑΤΕ.
Τα χαρτοφυλάκια δανείων της ΑΤΕ και ειδικά τα προβληματικά θα απομακρυνθούν από την τράπεζα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς τα κόμματα.
Θα κλείσουν περίπου 80-120 καταστήματα.
Θα μειωθεί περαιτέρω το προσωπικό κατά 800-1100 άτομα.
Στόχος είναι να μειωθούν επιπλέον 25% τα λειτουργικά έξοδα σε βάθος χρόνου.
Η τράπεζα θα αποκτήσει χαρακτηριστικά όχι ακριβώς ειδικού τραπεζικού ιδρύματος αλλά εξειδικευμένου τραπεζικού ιδρύματος που δεν θα έχει προσανατολισμό μόνο στον αγροτικό τομέα.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

Παρ΄ ότι εξετάστηκε ως λύση η διάσπαση του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου σε Good και Bad bank απορρίφθηκε και πλέον μπορεί να λεχθεί ότι η ζημία 2,8 δις από τα ομόλογα και η  ανακεφαλαιοποίηση του ύψους 2,3 δις ευρώ σε μετά φόρων βάση και με τον αναβαλλόμενο φόρο θα καλυφθεί από το ΤΧΣ με κοινές μετοχές μετά ψήφου.
Το ΤΤ δηλαδή θα περάσει εξολοκλήρου στον έλεγχο του ΤΧΣ.
Το ΤΧΣ μετά από 2-3 χρόνια θα αποφασίσει να πωλήσει το ΤΤ σε στρατηγικό επενδυτή μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Η ζημία που θα υποστεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από το haircut στο χρέος θα είναι 2,8 δις ευρώ σε προ φόρων βάση.
Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι θα χρειαστεί νέα κεφάλαια  2,3 δισ.
Το ΤΤ διαθέτει 499 εκατ κεφάλαια και λόγω της ζημίας από τα ομόλογα εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια -1,8 δις ευρώ.

Οι λύσεις που εξετάστηκαν και εξετάζονται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι
1)Αποκλείστηκε η διάσπαση του ΤΤ σε good και bad Bank.
Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική καθώς αναγνωρίζει και η Τρόικα ότι το ΤΤ μπορεί να μην υπάγεται στις συστημικές τράπεζες αλλά είναι βιώσιμη αν ανακεφαλαιοποιηθεί.
2)Επιχειρήθηκε να πωληθεί στην Εθνική τράπεζα αλλά δεν καρποφόρησε η προσπάθεια.
Είναι προφανές ότι όσο υπάρχουν ομόλογα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών τόσο θα απομακρύνεται το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων.
Το ΤΤ διαθέτει σε τρέχουσα αξία ομόλογα στον ναδίρ ενώ η ονομαστική τους αξία είναι περίπου στα 1,8 δις ευρώ από 4,04 δις ευρώ που ήταν  το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και δανείων.
3)Το τελικό σενάριο ανακεφαλαιοποίησης περιλαμβάνει αύξηση που θα καλύψει το ΤΧΣ.
Το ΤΧΣ θα καταβάλλει 2,3 δις ευρώ κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση του ΤΤ.
Όμως η αύξηση κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με κοινές μετά ψήφου μετοχές και όχι με κοινές με αναστολή ψήφου καθώς δεν θα καλυφθεί η ελάχιστη συμμετοχή 10%.
SHARE