ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: Κερδισμένοι και χαμένοι με τη νέα κλίμακα

foroi skitsoΤο επίπεδο των 35.000 ευρώ, είναι αυτό που διαχωρίζει τις ελαφρύνσεις και τις επιβαρύνσεις στη νέα κλίμακα για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπει η κυβερνητική πρόταση προς τους δανειστές. 

Η πρόταση προβλέπει την καθιέρωση μιας νέας προοδευτικής κλίμακας έκτακτης εισφοράς, στα πρότυπα της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τους εξής συντελεστές:

-0,7% για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

-3% για τα επόμενα 10.000 ευρώ εισοδήματος ( κλιμάκιο 20.001 έως 30.000 ευρώ).

-5% για το τμήμα του εισοδήματος 30.001 έως 50.000 ευρώ.

-6% για τα επόμενα 50.000 ευρώ ( από 50.001 έως 100.000 ευρώ).

-8% για τα επόμενα 400.000 ευρώ ( από 100.001 έως και 500.000 ευρώ) και:

-10% για το υπερβάλλον των 500.000 ευρώ

Με βάση την ισχύουσα κλίμακα, φορολογούμενος με εισόδημα   25.000 ευρώ επιβαρύνεται για το σύνολο του εισοδήματός τους με συντελεστή 1,4% .

Η ισχύουσα κλίμακα προβλέπει συντελεστές 0,7% για εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ και 1,4% για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο φορολογούμενο η έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα του 2015 είναι 350 ευρώ .

Με τις προτεινόμενες αλλαγές ο πρώτος συντελεστής παραμένει στο 0,7%. Θα επιβάλλεται όμως σε κλιμάκιο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ ενώ για τα επόμενα 5.000 ευρώ εισοδήματος ( από 20.001 έως και 25.000 ευρώ) ο συντελεστής θα αυξάνεται σε 3%. Με τον τρόπο αυτό, για το συγκεκριμένο φορολογούμενο η εισφορά μειώνεται σε 290 ευρώ ή 60 ευρώ λιγότερα.

Αντίστοιχα για φορολογούμενο με 35.000 ευρώ, η έκτακτη εισφορά από 700 ευρώ μειώνεται στα 590 ευρώ.

Η βασική διαφορά της νέας προτεινόμενης κλίμακας είναι ότι οι συντελεστές εφαρμόζονται σε κλιμάκια εισοδήματος και όχι από το πρώτο ευρώ με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο εισόδημα, αλλά επί του συνολικού εισοδήματος όπως ισχύει σήμερα.

Εκτός από τους έχοντες εισοδήματα έως 35.000 ευρώ, ωφελημένοι από την προτεινόμενη κλίμακα είναι και όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Με τα σημερινά δεδομένα, φορολογούμενος με δηλωθέντα εισοδήματα 510.000 ευρώ επιβαρύνεται με 40.800 ευρώ.  Με το νέο σύστημα, εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση από τους δανειστές, η εισφορά θα είναι 34.540 ευρώ (6.260 ευρώ λιγότερα).

SHARE