Εθνική Τράπεζα: Μοναδική λύση η πώληση της Finansbank

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιεί το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας, η διοίκησή της.

Ήδη σε διάστημα λιγότερο από δύο έτη, η ΕΤΕ έχει επιτύχει τη συγκέντρωση περίπου 3,5 δισ. ευρώ πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων. Η πώληση του 25%-30% της τουρκικής θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, της Finansbank είναι η επόμενη κίνηση της διοίκησης με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση της μητρικής.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου κ. Απ. Ταμβακάκη, η διοίκηση θα προχωρήσει στην πώληση του εν λόγω ποσοστού, όταν οι αγορές το επιτρέψουν, καθώς όπως δήλωσε: «δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τη μελλοντική αξία για τον όμιλο». «Εάν πουλάγαμε το ποσοστό με οποιοδήποτε κόστος, θα ήταν σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στελέχη του οίκου αξιολόγησης Fitch, η Τουρκία θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στη βαθμίδα «ΒΒΒ», από «ΒΒ+» που είναι σήμερα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η ελεγχόμενη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας (αποφεύγοντας, ταυτόχρονα, την ύφεση), η μείωση του πληθωρισμού και του εμπορικού ισοζυγίου. Μία τέτοια αναβάθμιση ή η προεξόφληση αυτής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της αποτίμησης της Finansbank, επιτρέποντας στη διοίκηση της ΕΤΕ να προχωρήσει στην εν λόγω πώληση.

Εταιρεία συμμετοχών 
Παράλληλα, διενεργούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία εταιρείας συμμετοχών (holding) στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι ξένες θυγατρικές τράπεζες της Εθνικής, πλην της τουρκικής. Οι νομικές διαδικασίες, θα έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, σε περίπου τέσσερις μήνες και έτσι θα επιτραπεί η αυτονόμηση των εν λόγω ξένων θυγατρικών από τη μητρική.

Η διοίκηση της ΕΤΕ προχωρεί και στην πώληση της επιχείρησης του Αστέρα Βουλιαγμένης μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται σε συνεργασία με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων μέσω των ΕΤΑ, κατέχει το 1/3 της έκτασης ενώ θα συνεχίσει τις ενέργειες διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού και αναδιάρθρωσης του ισολογισμού.

Για το μείζον θέμα του τρόπου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Απ. Ταμβακάκης, τόνισε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του πλαισίου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με ενδεχόμενους επενδυτές για τις επικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου. Ο κ. Ταμβακάκης, διαπίστωσε, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά, ότι από επαφές που είχε στο Λονδίνο, οι «πόρτες» των ξένων επενδυτών δεν είναι κλειστές.

Ωστόσο, σημείωσε ο ίδιος, οι ξένοι θεσμικοί, τηρούν στάση αναμονής προκειμένου να διαλευκανθούν οι όροι ανακεφαλαιοποίησης, αλλά και να σταθεροποιηθεί το πολιτικό κλίμα μετά τις εκλογές ώστε να είναι δυνατόν να σταθμίσουν τον κίνδυνο και να κρίνουν αν θα τον αναλάβουν. Γι’ αυτό και η διερεύνηση πιθανών αναδόχων για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είναι πρόωρη προς το παρόν.

Πρόβλεψη 
Όσον αφορά το μέγεθος των προβλέψεων που προκύπτουν από διαγνωστική μελέτη στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών από τη BlackRock, ο κ. Ταμβακάκης σημείωσε ότι οι τράπεζες δεν έχουν λάβει τις ακριβείς κεφαλαιακές ανάγκες. Υπενθύμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεκτιμήσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών (Capital Plans), προκειμένου να καταλήξει στον τελικό «λογαριασμό» ο οποίος θα πρέπει να διαμορφώνει το δείκτη κυρίων βασικών εποπτικών κεφαλαίων στο 9%.

Μεγέθη του ομίλου
Η Εθνική στα αποτελέσματα του 2011 έγραψε ζημίες ύψους 12,34 δισ. ευρώ εξαιτίας της συμμετοχής της στο PSI Plus που οδήγησε σε απομείωση των ομολόγων κατά 10,75 δισ.ευρώ.

Μετά την εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 6,9 δισ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 8,3% και ο core tier I στο 6,3%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της τράπεζας, δεν θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια εξαιτίας της αξιολόγησης από τη BlacKRock, έχοντας προβλέψεις 2,2 δισ. ευρώ το 2011.

SHARE