Εθνική Τράπεζα: Επενδύσεις και κυβέρνηση ικανή για την ανάπτυξη – Λ.Κατσέλη – Λ.Φραγκιαδάκης στη Θεσσαλονίκη

Τον κρίσιμο ρόλο των επενδύσεων και της τραπεζικής χρηματοδότησης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας επεσήμαναν μιλώντας σε δείπνο με συμμετοχή 360 επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε τστο πλαίσιο της πολιτικής της τράπεζας για άμεση επικοινωνία με το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Πρώτη κρίσιμη συνθήκη για να επανέλθει η κανονικότητα και ομαλότητα είναι η άρση της πολιτικής αβεβαιότητας και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης βιώσιμης και ικανής να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευθεί, τόνισε η Λούκα Κατσέλη, επισημαίνοντας ότι «αναμφίβολα τους τελευταίους μήνες η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπως η επιβολή ελέγχων στη κίνηση κεφαλαίων, που έχουν δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες σε όλο το κύκλωμα της οικονομικής, παραγωγικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να βγούμε από τη κρίση και να περάσει η χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι να προωθηθεί τάχιστα ο οικονομικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Για να γίνει αυτό πρέπει να αυξηθεί ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ μέσα στην επόμενη πενταετία από το σημερινό χαμηλό επίπεδο του 12 % στο 20% μέσω κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, προώθησης συνεργασιών και ΣΔΙΤ στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων και του προγράμματος Junker και υλοποίησης ενός διευρυμένου και υποστηρικτικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Εάν δεν διευρυνθεί η παραγωγική βάση της χώρας μας σε ανταγωνιστική βάση, τότε σε λίγα χρόνια θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση χρέους.
Η χώρα μας έχει πολλά και ανεκτίμητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία με κατάλληλη αξιοποίηση μπορούν να οδηγήσουν σε έξοδο από τη κρίση και βιώσιμη ανάπτυξη.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι επενδύσεις συναντούν ποικίλα μικρά και μεγάλα εμπόδια.
Γι’ αυτό και σθεναρά πιστεύω ότι ένα απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο και ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις περιβάλλον, το οποίο θα δίνει κίνητρα και θα αίρει εμπόδια, γραφειοκρατικές διαδικασίες και εμπλοκές σε όλη το φάσμα των λειτουργιών, μπορεί να γίνει καταλύτης για μια σειρά επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η αποκατάσταση συνθηκών ρευστότητας στο τραπεζικό μας σύστημα αποτελεί «κλειδί» για τη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Οι έλεγχοι που έχουν επιβληθεί στη κίνηση κεφαλαίων έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα σε όλους.
Συμμεριζόμαστε όλοι τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε καθημερινά.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα στελέχη μας δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα νύχτα – μέρα, ώστε μέσω των Εγκριτικών Επιτροπών να εξετάζονται το γρηγορότερο δυνατό τα δεκάδες αιτήματα για συναλλαγές και εμβάσματα και να ικανοποιούνται όσα περισσότερα γίνεται, στο μέτρο του εφικτού και υπό τους υφιστάμενους περιορισμούς.
Αυτό όμως δεν αρκεί και το κατανοώ.
Στόχος όλων μας είναι οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων να αρθούν το συντομότερο δυνατό, εφόσον επιστρέψουμε σε συνθήκες κανονικότητας και ομαλότητας.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης αποτελεί προαπαιτούμενο για να γίνει αυτό.
Συνεχίζοντας η πρόεδρος της Εθνικής τόνισε πως η διαδικασία αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.
Τότε θα προσδιορισθούν και οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας και θα ξεκινήσει η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους.
Στη συμφωνία της 12ης Ιουλίου έχουν προβλεφθεί 25 δισεκ. ευρώ, ενώ 10 δισεκ. ευρώ είναι άμεσα αξιοποιήσιμα.
Η ανακεφαλαιοποίηση, που είναι σημαντικό να γίνει, και θα γίνει, εντός του 2015, χωρίς κούρεμα καταθέσεων, όπως έχει δηλώσει και ο Διοικητής της ΕΚΤ, θα συντελέσει στο να θωρακιστεί το τραπεζικό μας σύστημα και να ανακτήσουν οι τράπεζες την αξιοπιστία τους έναντι των καταθετών και των μετόχων τους.
Πέρα από την επανάκτηση της φερεγγυότητάς του η οποία κλονίστηκε από τη μείωση της αξίας των κρατικών τίτλων, τη μαζική εκροή καταθέσεων και τη διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, βασικός στόχος του τραπεζικού συστήματος είναι να συμβάλει ξανά στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής.
Θέλουμε να στηρίξουμε όχι μόνο τις δυναμικές ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας αλλά και την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τον δημόσιο τομέα καθώς επίσης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όταν επανέλθει σταδιακά η χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω των κανονικών εργαλείων που παρέχονται από την ΕΚΤ και κυρίως μέσω της επιστροφής των καταθέσεων, θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις σημερινές ασφυκτικές συνθήκες.
Το τραπεζικό μας σύστημα θα είναι τότε σε θέση να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση μιας σειράς νέων σημαντικών επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Μέχρι τότε, εξετάζεται, όπως γνωρίζετε η σταδιακή, εκεί που είναι εφικτό, χαλάρωση των περιορισμών ώστε να διευκολύνεται όσο γίνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Θα ήθελα, στο πλαίσιο αυτό, να καλέσω καθέναν και καθεμιά από εσάς, είτε μέσω των επαγγελματικών σας φορέων, να μας υποβάλλεται και ως Εθνική Τράπεζα και ως Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συγκεκριμένα προβλήματα και δυσλειτουργίες που καθημερινά αντιμετωπίζετε.
Ακόμη και προτάσεις ή σκέψεις για το πώς μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, εξήγησε στη συνέχεια η Λούκα Κατσέλη.
Ως Ένωση Τραπεζών αλλά και ως Εθνική είμαστε σε έναν διαρκή διάλογο τόσο με την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και την Τράπεζα της Ελλάδος, και συμβάλουμε με προτάσεις στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται.
Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε τις συγκεκριμένες δικές σας προτάσεις.
Ως Εθνική Τράπεζα, προτάσσουμε τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, σε κλάδους και τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, που αξιοποιούν και διευρύνουν τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που ως χώρα διαθέτουμε, από τη ναυτιλία και τον τουρισμό, έως την ενέργεια, τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις νέες τεχνολογίες.
Για το λόγο αυτό, προετοιμάζουμε, για παράδειγμα, την υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Juncker Plan) με την κινητοποίηση και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Προωθούμε παράλληλα καινοτόμες παραγωγικές αλυσίδες και συνεργασίες μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τομείς που η χώρα μας διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».

Λ.Φραγκιαδάκης (CEO): Στόχος της Εθνικής να είναι πυλώνας σταθερότητας και προόδου για την οικονομία

Από την πλευρά του ο CEO της Eθνικής κ. Λ. Φραγκιαδάκης είπε ότι «απώτερος στόχος μας παραμένει περισσότερο από ποτέ, το κύριο συστατικό της αποστολής μας: Να είμαστε σταθερά, έμπρακτα και αξιόπιστα δίπλα στους πελάτες μας, και κατ’ επέκταση, πυλώνας σταθερότητας και προόδου για την οικονομία μας».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «θα συνεχίσουμε την διοχέτευση της ρευστότητας σε επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την πραγματική οικονομία και τις εξαγωγές, αλλά ταυτόχρονα προσαρμοζόμαστε έτσι ώστε να εξυπηρετούμε νέου είδους ανάγκες,  όπως αυτές διαμορφώνονται από τις εξελίξεις και την γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε».
Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ, τα capital controls ήταν η κατάληξη μιας μακρόχρονης περιόδου αβεβαιότητας, κρίσιμων διαπραγματεύσεων και απώλειας της εμπιστοσύνης στη σχέση μεταξύ κοινωνίας, οικονομίας και πολιτείας.
«Η Εθνική Τράπεζα, σε όλη την διάρκεια των τελευταίων μηνών, χάριν στην υπεροχή της σε ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, συνέχισε απρόσκοπτα την παροχή ρευστότητας στην οικονομία, είτε αυτό σημαίνει τον πλήρη και διαρκή ανεφοδιασμό των σημείων αναλήψεων, είτε την ομαλή εκταμίευση δανείων και εκτέλεση εντολών για τραπεζικές συναλλαγές» υπογράμμισε.
Πρόσθεσε πάντως ότι «παρόλα αυτά γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που είχε η επιβολή των ελέγχων κίνησης κεφαλαίων στην λειτουργία των επιχειρήσεων, κυρίως των εισαγωγικών, αλλά και στην μείωση της ροής του χρήματος των καταναλωτών εξαιτίας της ισχυρής ανασφάλειας».
Απ’την άλλη, είπε πως βρίσκει «προσωπικά πολύ ενθαρρυντική την άμεση προσαρμογή του κοινού στην κατάσταση αυτή. Και αυτό μου δίνει μία ελπίδα πως είναι η στιγμή που κάποιες αλλαγές μπορεί, με την καλή έννοια, να ήρθαν για να μείνουν και να αλλάξουν την συναλλακτική νοοτροπία των Ελλήνων».
Όπως εξήγησε, «σε μία εξαρτώμενη από το φυσικό χρήμα οικονομία όπως η Ελληνική, μέσα δύο μήνες εκδώσαμε πάνω από 500.000 χρεωστικές κάρτες, σε πελάτες μας που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν μόνο με μετρητά».
Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τράπεζα έχει σταθερά πρωταγωνιστική θέση στην αγορά χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα, έχοντας, ήδη πριν από τα capital controls, σχεδόν 4 εκατομμύρια ενεργές χρεωστικές κάρτες, πρόσθεσε σχετικά.
Οι πληρωμές με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, στα σημεία λιανικής πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση 100% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2014.
«Στρέφουμε πλέον τα καταστήματά μας σε περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο για τους πελάτες μας. Αυτό είναι μέρος της φιλοσοφίας μας και του στόχου μας, το κατάστημα να αποτελεί χώρο δημιουργικής συνεργασίας με τους πελάτες μας και πηγή ανάπτυξης σχέσεων και δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας» είπε ο κ. Φραγκιαδάκης.
Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι οι επιχειρηματίες, και κυρίως μικρότερης κλίμακας, αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για να καλύψουν πλέον την ανάγκη του κοινού που πλέον αποζητά την δυνατότητα πληρωμής με κάρτα. Αυτό φαίνεται σε εμάς έμπρακτα, από τον τριπλασιασμό των αιτήσεων για τερματικά i-bank POS της Εθνικής Τράπεζας.
«Αντίστοιχη εξέλιξη παρουσιάζει η εγγραφή αλλά πλέον και χρήση του internet banking. Σχεδόν 90.000 νέοι χρήστες γράφτηκαν στο i-bank Internet Banking της Εθνικής, ενώ οι συναλλαγές μέσω internet banking ήταν διπλάσιες από τους προηγούμενους μήνες» επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής.
SHARE