Εθνική Τράπεζα: Διευκρινίσεις για την παράταση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων 6μήνου

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ αρ. φύλλου 2100, 25Σεπτεμβρίου 2015) η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων για το διάστημα 1.1.2015 – 30.6.2015 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 31.10.2015.

Στο πλαίσιο της Απόφασης αυτής η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία δημοσίευσηςτων αποτελεσμάτων του εξαμήνου και του δευτέρου τριμήνου 2015.

SHARE