Εθνική Τράπεζα: Αναστέλλεται για 2 ημέρες η διαπραγμάτευση μεριδίων Δ.Α.Κ.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως εκδότης και διαχειριστής του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “NBGAM ETF Greece & Turkey 30 – Μετοχικό”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα είναι δυνατή η διαπραγμάτευση του εν λόγω Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω επίσημης αργίας του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.

SHARE