Εθνική Εξετάζει την πώληση του 20% της Holding που ιδρύει στα Βαλκάνια

Την πώληση του 20% περίπου της holding που ιδρύει στα Βαλκάνια εξετάζει η Εθνική Τράπεζα. Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κεφαλαίων με ίδια μέσα η Εθνική τράπεζα σχεδιάζει να δημιουργήσει μια εταιρία holding όπου θα υπάγει όλες τις θυγατρικές των Βαλκανίων πλην της Τουρκίας.
Ο στόχος είναι πολλαπλός. Συστήνοντας μια εταιρία holding στα Βαλκάνια η Εθνική θα μπορεί να αντλεί ευκολότερα ρευστότητα και κεφάλαια όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Είναι διαφορετικά να αναζητά κεφάλαια ή ρευστότητα η θυγατρική στην Ρουμανία και διαφορετικά όλες οι θυγατρικές μαζί υπό την ομπρέλα της holding.
Όλες οι θυγατρικές στα Βαλκάνια εξαιρώντας την Βουλγαρία είναι μικρές δραστηριότητες.
Να ληφθεί υπόψη ότι στα Βαλκάνια η Εθνική έχει χορηγήσει 7,3 δις δάνεια και διαθέτει 5,75 δις ευρώ καταθέσεις.
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα προ προβλέψεων κέρδη των θυγατρικών στα Βαλκάνια είναι περίπου 177 εκατ ενώ τα μετά προβλέψεων κέρδη μόλις 3 εκατ ευρώ.
Στην Βουλγαρία που είναι και η μεγαλύτερη δραστηριότητα έχει χορηγήσει 3,109 δις ευρώ δάνεια και διαθέτει 2,195 δις ευρώ καταθέσεις ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ ευρώ.
Στην Ρουμανία που είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη δραστηριότητα έχει χορηγήσει 1,991 δις ευρώ δάνεια και διαθέτει 776 εκατ ευρώ καταθέσεις ενώ οι ζημίες διαμορφώθηκαν στα 13εκατ ευρώ.
Στην Κύπρο έχει χορηγήσει 827 εκατ ευρώ δάνεια και διαθέτει 797 εκατ ευρώ καταθέσεις ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ ευρώ.
Στην FYROM έχει χορηγήσει 798 εκατ ευρώ δάνεια και διαθέτει 922 εκατ ευρώ καταθέσεις ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ ευρώ.
Στην Σερβία έχει χορηγήσει 642 εκατ ευρώ δάνεια και διαθέτει 596 εκατ ευρώ καταθέσεις ενώ οι ζημίες διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ ευρώ.
Στην Αλβανία έχει χορηγήσει 230 εκατ ευρώ δάνεια και διαθέτει 222 εκατ ευρώ καταθέσεις ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του bankingnews.gr, με βάση τα κεφάλαια που δεσμεύει η Εθνική για τις θυγατρικές της, την διάρθρωση των δανείων και καταθέσεων αλλά και την δομή της κερδοφορίας προ και μετά προβλέψεων μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το 20% της Holding μπορεί να τιμολογηθεί περί τα 150-180 εκατ ευρώ.

SHARE