Εθνική Ασφαλιστική: Με σύγχρονη τεχνολογία κατά της ασφαλιστικής απάτης

 

 

Ολοκληρωμένη και σύγχρονη εφαρμογή υιοθέτησε η Εθνική Ασφαλιστική αναφορικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης. Με την εφαρμογή αυτή, που στηρίζεται σε λογισμικό της εταιρίας SAS και σε συνεργασία, σε ρόλο συμβούλου, της Accenture, τα όποια προβλήματα, ευκαιριακής ή και συστηματικής ασφαλιστικής απάτης αντιμετωπίζονται άμεσα και στην ουσία τους.

Η συγκεκριμένη λύση βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία των Business Analytics και χρησιμοποιεί μια σειρά επιχειρηματικών κανόνων, στατιστικών αναλύσεων και εξειδικευμένων προγνωστικών μοντέλων, ώστε να αναγνωρίζονται αμέσως τα μοντέλα πιθανής παραβατικής συμπεριφοράς και μάλιστα  με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Η  εμπειρία των αποτελεσμάτων του παρελθόντος και οι νέες τάσεις μέσω της «έξυπνης»  παραμετροποίησης των μοντέλων αυτών, βελτιστοποιούν συνεχώς την εφαρμογή,  ώστε αυτή να διατηρείται αναβαθμισμένη και να εξασφαλίζονται τα κατά το δυνατόν άριστα αποτελέσματα στην πρόληψη, στην ανίχνευση και στην καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

Η πρωτοπόρος αυτή εφαρμογή, αναμένεται να προσδώσει, μεταξύ άλλων, στην Εθνική Ασφαλιστική σημαντικά οφέλη, όπως:

  • Τη δυνατότητα η Εταιρία να διερευνά μεγαλύτερο πλήθος ύποπτων ζημιών,  με συνεπακόλουθο, την εξιχνίαση περισσότερων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης.
  • Τη μείωση του κόστους και τη  βελτίωση της διαδικασίας έρευνας της εκάστοτε ζημιάς  και τελικά, το σημαντικό περιορισμό του ποσοστού των ψευδών δηλώσεων αφού η παραπάνω μεθοδολογία θα δρα αποθαρρυντικά ως προς την ενδεχόμενη απάτη.
  • Την ενίσχυση της κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής αφού θα περιοριστεί το κόστος αποζημιώσεων με την ανίχνευση των ύποπτων δραστηριοτήτων καθώς και τηναισθητή βελτίωση στο τεχνικό αποτέλεσμα της Εταιρίας.
SHARE