ZHMIEΣ 537 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Κεφαλαιακή Επάρκεια:

– Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €7,4 δισ. στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών

Αντίστοιχα, ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται στο 6,4%

Πρόγραμμα Kεφαλαιακής Eνίσχυσης της Τράπεζας:

– Η επαναγορά καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων πρόσθεσε €302 εκατ. κύρια βασικά ίδια κεφάλαια

– Περαιτέρω δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε επίπεδο Ομίλου κατά 7% σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 9% για την ίδια περίοδο

Ρευστότητα:

Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις με το λόγο δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 105% στην Ελλάδα και στο 111% στον Όμιλο

– Παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικράτησε στην Ελλάδα, μετά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου, οι εκροές καταθέσεων της ΕΤΕ κατά το β’ τρίμηνο του 2012 ήταν χαμηλότερες αυτών του α’ τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα -€1,3 δισ., -3,1% από το α’ τρίμηνο του 2012

– Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και στη ΝΑ Ευρώπη σε 114%, και 129%, μειωμένος κατά 8 και 12 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα έναντι του α΄τριμήνου του 2011

– Μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά €1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη

Θωράκιση Ισολογισμού:

– Προβλέψεις ύψους €559 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012 (+47% έναντι του α’ τριμήνου του 2011), εκ των οποίων €473 εκατ. στην Ελλάδα

– Κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση (+90 ημέρες) από προβλέψεις στα υψηλά επίπεδα του 56% για τον Όμιλο και 57% στην Ελλάδα

Οικονομικά Αποτελέσματα:

– Προ-προβλέψεων κέρδη, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις, μειωμένα κατά 7% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2011, παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα

– Τα αρνητικά αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις στην Ελλάδα οφείλονται κυρίως σε αναπροσαρμογή της αξίας των παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων για πιστωτικό κίνδυνο

– Σημαντική συνεισφορά των θυγατρικών στην Τουρκία και τη Ν.Α. Ευρώπη στα οργανικά έσοδα, €450 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2012 αυξημένη κατά 7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011

– Ζημίες €537 εκατ., λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις στην Ελλάδα και της αύξησης των προβλέψεων του Ομίλου κατά 47% σε ετήσια βάση

SHARE