>ΕΒΑ: Οι τράπεζες θα χρειαστούν €106,4 δισ. για Core Tier I 9%

>
Οι μεγαλύτερες τράπεζες από 13 ευρωπαϊκές χώρες θα χρειαστούν 106,4 δισ. ευρώ για την επανακεφαλαιοποίησή τους ώστε να φτάσουν τον στόχο για δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% έως τις 30 Ιουνίου του 2012, σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) μέσα από δείγμα 70 τραπεζών.

Όπως σημειώνει η ΕΒΑ, οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες είναι αυτές της Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας που από κοινού χρειάζονται τα 2/3 του συνολικού ποσού.

Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια ύψους 30 δις. ευρώ, ποσό το οποίο καλύπτεται από το υπάρχον πρόγραμμα βοήθειας. Οι ισπανικές τράπεζες θα χρειαστούν 26 δισ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των ιταλικών τραπεζών ανέρχονται σε 14,7 δισ. ευρώ για την επίτευξη δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core tier I 9%.

Ο γαλλικός, πορτογαλικός και γερμανικός τραπεζικός τομέας θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλια ύψους από 5 δισ. ευρώ έως και 9 δισ. ευρώ έκαστος. Αναφορικά με τις τράπεζες της Ιρλανδίας και της Μ. Βρετανίας, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σημειώνει ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Όπως υπογραμμίζει η EBA, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα πρέπει να καλυφθούν από κεφάλαια «υψηλής ποιότητας», ενώ όσες τράπεζες δεχθούν κρατική ενίσχυση για την επανακεφαλαιοποίησή τους θα πρέπει να διακόψουν την διανομή μερισμάτων στους μετόχους τους και τη προσφορά μπόνους στα στελέχη τους.

Σημειώνεται ότι η EBA δεν αναφέρει ποιές τράπεζες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες.

SHARE