Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τα ανασφάλιστα Ι.Χ

 Άμεσα αναμένεται να υλοποιηθεί το σχέδιο εντοπισμού των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, καθώς η επιτροπή που συγκροτήθηκε, στο υπουργείο Οικονομικών μετά από παρεμβάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του προέδρου του Επικουρικού Κεφαλαίου Δ. Ζορμπά, ολοκλήρωσε το έργο της και σύντομα αναμένεται να σταλεί στους πρώτους ανασφάλιστους οδηγούς επιστολή που θα τους καλεί να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους.
Σε ό,τι αφορά στα ανασφάλιστα οχήματα, σε περίπτωση που μέσα σε ένα εύλογο διάστημα όσοι λάβουν τη σχετική επιστολή, δεν προσκομίσουν το ασφαλιστήριο, θα κληθούν να υποστούν τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Στην προσπάθεια εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων (όλων των τύπων και κατηγοριών) συμμετέχουν το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, ενώ όπως αναφέρθηκε, υπολογίζεται ότι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μπορεί να προσεγγίζουν και το 1 εκατομμύριο.

SHARE