>Δικαίωμα βέτο ακόμη και για συγχωνεύσεις θα έχουν οι επίτροποι

>

Δικαίωμα βέτο ακόμη και για τις πλέον μείζονες αποφάσεις μιας τράπεζας, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν στη συγχώνευση με άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή στην εξαγορά άλλου πιστωτικού ιδρύματος, θα έχουν οι επίτροποι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των πρόσθετων εγγυήσεων ύψους 30 δισ. ευρώ.

Η διάταξη αυτή προστέθηκε στο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, οι επίτροποι του Δημοσίου θα έχουν το δικαίωμα του βέτο στις αποφάσεις της τράπεζας που αφορούν την νομική ή χρηματοοικονομική κατάστασή της.
ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Επίσης, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, εκτός από τα βιβλία και στοιχεία, και στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας και στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της κάθε τράπεζας, καθώς και στην παρεχόμενη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πλαίσιο ενίσχυσης με τη μορφή προνομιούχων μετοχών, υποχρεούνται στη διανομή αποκλειστικά μετοχών (και όχι μετρητών), ως μέρισμα και για τη χρήση 2010.

Με τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, το Δημόσιο προχωρά στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (με το τραπεζικό τμήμα να είναι «διαθέσιμο» σε πιθανές αναδιαρθρώσεις του ελληνικού πιστωτικού συστήματος). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ , να παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά ομολόγων (για την καλύτερη διαχείριση του χρέους. Ενώ, θεσπίζεται η υποχρέωση για τις ΔΕΚΟ να αξιοποιούν τα ακίνητά τους (αξίας άνω των 8 δις. ευρώ), αυστηριοποιούνται οι κανόνες για τη μισθολογική πολιτική και τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ, και συστήνεται Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (για την αξιοποίηση της συνολικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου).

SHARE