Διαφήμιση: Η θεαματικότητα στα κανάλια σύμφωνα με τη Nielsen

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η θεαματικότητα στα κανάλια την πρώτη εβδομάδα του Μαίου ήταν η εξής:

SHARE