>Διασφαλισμένη η ρευστότητα των τραπεζών

>

Ανεμπόδιστα θα συνεχισθεί η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη ρευστότητα του Ευρωσυστήματος.

Με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής εξασφαλίζεται πως περαιτέρω πιστοληπτική υποβάθμιση της Ελλάδας δεν θα αποκόψει την χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας Emergency Liquidity Assistance (ELA).

Στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αναφέρεται πως θα δοθούν στις ελληνικές τράπεζες πιστωτικές διασφαλίσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η ποιότητα των εγγυήσεων των ελληνικών τραπεζών και να συνεχισθεί η πρόσβασή τους στις πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος.

Οι πιστωτικές διασφαλίσεις θα έχουν την μορφή αυξημένων εγγυήσεων. Έτσι, ακόμη και εάν η Ελλάδα λάβει αξιολόγηση χρεοστασίου το τραπεζικό σύστημα θα διατηρήσει το δικαίωμα πρόσβασης είτε στο ELA, είτε απευθείας στην ΕΚΤ.

SHARE