Δημόσια Πρόταση: Βήμα του ΔΟΛ για έξοδο από το χρηματιστήριο

Στη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης – σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006- προχωρά ο κύριος μέτοχος του ΔΟΛ, Σταύρος Ψυχάρης, πράγμα που του δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσει την εταιρεία εκτός Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα και όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Ψυχάρης ενημέρωσε ότι η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μετοχών της εταιρείας, οι οποίες δεν κατέχονται από αυτόν στις 3.05.2012. Η πρόταση αφορά συγκεκριμένα στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών, στην τιμή 0,174 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε 1,392 ευρώ μετά το reverse split.

Ο κ. Ψυχάρης μετά από πρόσφατη αγορά κατέχει πλέον το 59,786% των μετοχών της εταιρείας. Σύμβουλος του κ. Ψυχάρη στη δημόσια πρόταση είναι η Alpha Τράπεζα.

Ο κ. Ψυχάρης με την πρόταση αυτή, δεσμεύεται να αποκτήσει κατ’ ανώτατο αριθμό 33.377.582 μετοχές (που αντιστοιχούν σε 4.172.198 μετοχές μετά το reverse split), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40,214% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Εφόσον, κατά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο κ. Ψυχάρης κατέχει άμεσα και έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς, θα ζητήσει δηλαδή τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων μετοχών σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο τίμημα. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο κ. Ψυχάρης θα δημοσιοποιήσει, το δικαίωμα εξόδου (sell out) των μετόχων της εταιρείας. Επιπροσθέτως και σύμφωνα με τα παραπάνω, ο μοναδικός μέτοχος του ΔΟΛ πλέον, δικαιούται να ασκήσει και το Δικαίωμα Εξαγοράς και να επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο.

SHARE