Δημιουργία bad bank στην Ισπανία

Bankia
Bankia

Πακέτο χρηματοπιστωτικών μεταρρυθμίσεων ενέκρινε η ισπανική κυβέρνηση, με στόχο τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία της bad bank.

Ο Luis de Guindos, υπουργός Οικονομικών της χώρας, δήλωσε ότι τα «καμένα» στεγαστικά ενεργητικά που θα ενταχθούν στην «επισφαλή τράπεζα» θα πρέπει να έχουν μια αξία που θα δώσει την δυνατότητα στον οργανισμό να εξασφαλίσει, μακροπρόθεσμα, κέρδη.

Η ενίσχυση του ταμείου τραπεζικών αναδιοργανώσεων FROB και της κεντρικής τράπεζας θα βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι τραπεζικές κρίσεις, ανέφερε ο κ. de Guindos. Το ταμείο FROB θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος και μπορεί να συμμετέχει ως τρίτο μέρος με χρηματοδότηση έως 120 δισ. ευρώ το 2012.

Διευκρίνισε ότι η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας θα καθορίσει την τιμή των ενεργητικών που θα μεταφερθούν στην bad bank, η οποία αναμένεται να υπάρχει για 10 με 15 χρόνια και η λειτουργία της προβλέπεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι ο νόμος επιτρέπει την πρόωρη παρέμβαση για τράπεζες που πιθανολογείται να βρεθούν σε πρόβλημα και επίσης ότι καθορίζει τρια στάδια για την αναδιοργάνωση των προβληματικών τραπεζών. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι τράπεζες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν την βοήθεια που λαμβάνουν στα πρώτα στάδια, θα μπορούν να εκκαθαριστούν.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμμετέχουν οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι στις τραπεζικές διασώσεις, τόνισε ο κ. de Guindos. Ανακοίνωσε ότι οι προνομιούχες μετοχές τραπεζών που έχουν δεχτεί διάσωση μπορούν να ανταλλαχθούν με μετοχές και μετατρέψιμα ομόλογα. Το τίμημα της ανταλλαγής δεν θα ξεπερνά την τρέχουσα αξία στην αγορά συν 10%.

SHARE