ΔΗΜΑΡ: Διασφάλιση των θέσεων εργασίας στην ΑΤΕbank

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία ολοκλήρωσης της συμφωνίας μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας Πειραιώς για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού της ΑΤΕ και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αυτών, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον αιφνιδιασμό για την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου και πολύ περισσότερο με την καταστρατήγηση των υπαρχουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας οφείλει να εφορεύσει για την τήρηση των κανόνων της συμφωνίας και του εργατικού δικαίου.

SHARE