>Δεν συμφωνεί με την υποβάθμιση η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

>
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν συμφωνεί με την ανάλυση του οίκου Fitch, ο οποίος σήμερα προχώρησε σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΑΑ- σε Α-.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία τονίζεται ότι παρά ταύτα η Τράπεζα λαμβάνει μέτρα περαιτέρω θωράκισης του τραπεζικού τομέα, θεωρώντας ότι οι αρχές του κάθε κράτους οφείλουν να προλαμβάνουν τις εξελίξεις.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, συνεχίζει η ανακοίνωση, εφαρμόζει ένα αυστηρό σύστημα εποπτείας απαιτώντας από τις τράπεζες, μεταξύ άλλων, διατήρηση υψηλών δεικτών ρευστότητας και πλεονάσματα κεφαλαίων για κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν.

«Οι τράπεζές μας παραμένουν κερδοφόρες και τον τελευταίο χρόνο έχουν περαιτέρω ενδυναμώσει την κεφαλαιακή τους βάση, με αποτέλεσμα να έχουν ξεπεράσει από τώρα τις αυξημένες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές για πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2019», σημειώνεται.

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών.

«Πρέπει να ανατρέψουμε την αρνητική πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να επαναφέρουμε το δημόσιο χρέος σε επίπεδο το οποίο να συνάδει με τα δεδομένα μιας μικρής χώρας με μεγάλο χρηματοοικονομικό τομέα», καταλήγει η ανακοίνωση.

SHARE