ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 Η “Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ”

Απέρριψε το δικαστήριο την αίτηση υπαγωγής της Χ. Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι εργαζόμενοι της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα…
τους μέσω της δικαστικής οδού, ενώ επιπλέον η εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πιστωτές της.

SHARE