>Δεν ανανεώνουν ελληνικά ομόλογα οι τράπεζες με στόχο… να μειώσουν την εξάρτηση τους από την ΕΚΤ – Το διάστημα 2011 -2012 λήγουν ομόλογα 17 δις

>
Η μη ανανέωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που λήγουν το 2011 περίπου 7 δις και το 2012 περίπου 10 δις ευρώ θα απελευθερώσει ρευστότητα από τις τράπεζες εκτιμούν οι διοικήσεις και θα επιτρέψει έστω και με αυτό τον τρόπο να μειωθεί η εξάρτηση από την ΕΚΤ.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανεισθεί από την ΕΚΤ 95 δις και έναντι αυτών έχουν καταθέσεις ως εγγυήσεις 140 δις ευρώ.
Τι είναι οι εγγυήσεις; Το παράδειγμα της τράπεζας Πειραιώς είναι χαρακτηριστικό.
Η Πειραιώς έχει δανεισθεί 15 δις ευρώ από την ΕΚΤ και έχει καταθέσει στην Κεντρική τράπεζα 22,5 δις ευρώ εγγυήσεις.
Αυτά τα 22,5 δις ευρώ 8,8 δις είναι ελληνικά ομόλογα, 5,6 δις τιτλοποιούμενα δάνεια, τα 5,9 δις είναι ομόλογα και εγγυήσεις που έλαβε από το ελληνικό δημόσιο και τα υπόλοιπα δάνεια και άλλες εκδόσεις.
Οι τράπεζες λοιπόν αναζητούν φόρμουλες μείωσης της εξάρτησης τους από την ΕΚΤ.
Μια από αυτές τις λύσεις είναι βεβαίως και η ωρίμανση η λήξη ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.
Το 2011 λήγουν 7 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα και συγκεκριμένα 2 δις στην Εθνική, 600 εκατ στην Alpha, 1 δις στην Eurobank, 800 εκατ στην Πειραιώς, 600 εκατ στην Μarfin και 1,5 δις σε ΑΤΕ και ΤΤ.
Το 2012 λήγουν 10 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα και συγκεκριμένα 3 δις στην Εθνική, 1 δις στην Alpha, 1,5 δις στην Eurobank, 1,7 δις στην Πειραιώς, 1 δις στην Μarfin και 1,8 δις σε ΑΤΕ και ΤΤ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Εθνική το 2011 λήγουν 2 δις ελληνικό χρέος, το 2012 περίπου 3 δις το 2013 περίπου 4,6 δις και το 2014 πάνω από 5,5 δις ευρώ.
Με τις μη ανανεώσεις ελληνικών ομολόγων οι ελληνικές τράπεζες το 2011 θα απελευθερώσουν ρευστότητα 7 δις ευρώ.
Με αυτό τον μηχανισμό οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να μειώσουν την εξάρτηση τους και ταυτόχρονα προσβλέπουν να μην υπάρξει άλλη υποβάθμιση καλυμμένων ομολογιών των ελληνικών τραπεζών καθώς τότε θα ανακύψει επιπρόσθετο θέμα καθώς τουλάχιστον 10 δις εγγυήσεων θα εκπέσουν.

SHARE