ΔΕΗ: Προειδοποίηση για τη ρευστότητα από την Standard & Poor’s

Την αξιολόγηση CCC υπό παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση διατηρεί τη ΔΕΗ  ο οίκος Standard & Poor’s.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης,  η ΔΕH δεν έχει εξασφαλίσει την ρευστότητα που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες του 2017, αν και σημειώνει πως περιμένει ότι η λήξη του ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ το Μάιο θα καλυφθεί κανονικά.

Σημειώνεται ότι σήμερα ανακοινώθηκε η εξόφληση του ομολογιακού δανείου.

Το καθεστώς CreditWatch αντανακλά την άποψη του οίκου ότι το περιθώριο ρευστότητας της ΔΕΗ έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.  Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι παρατηρείται συνεχιζόμενη αδύναμη παραγωγή ρευστών διαθεσίμων, περιορισμένη ικανότητα εξάπλωσης του κεφαλαίου κίνησης και σημάδια μείωσης της στήριξης από τις ελληνικές τράπεζες.

Αυτό οδηγεί τελικά την εταιρεία να στηριχθεί αποκλειστικά στα έσοδα από την ανακοινωθείσα διάθεση του δικτύου μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ για ρευστότητα πέραν του τρίτου τριμήνου του 2017.  Ωστόσο, ο οίκος βλέπει τη διαδικασία διάθεσης ως πολύπλοκη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αβέβαιο σε αυτό το στάδιο.

 

SHARE