ΔΕΗ: Στα 735 εκατ. ευρώ η διεκδίκηση για τις ΥΚΩ – Εν αναμονή της ΡΑΕ

Στα 735 εκατ. ευρώ εκτιμά η ΔΕΗ τη συνολική υποανάκτηση των δαπανών για τα έτη 2012-2015, αξιώνοντας ουσιαστικά, το κόστος αυτό να μετακινηθεί στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η ΔEΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι:

– Το αντάλλαγμα των ΥΚΩ είναι οι επιπλέον πραγματικές δαπάνες της ΔEΗ για την ηλεκτρική ενέργεια των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για το Κοινωνικό Τιμολόγιο. Το αίτημα λοιπόν της ΔEΗ για ανάκτηση των ΥΚΩ των προηγούμενων ετών δεν «έρχεται για να καλύψει τις απώλειες της εταιρείας από τις ανεξόφλητες οφειλές πελατών», όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, αλλά για να ανακτήσει τις δαπάνες τις οποίες έχει υποστεί για επενδύσεις και για λειτουργικά έξοδα που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ώστε η τιμή του ρεύματος να είναι ίδια με αυτή της ηπειρωτικής χώρας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται στην πρώτη στήλη οι δαπάνες που κατέβαλε κάθε χρόνο η ΔEΗ για ΥΚΩ, στη δεύτερη στήλη τα ποσά που τιμολογήθηκαν, βάσει του Ν.4067/2012, και στην τρίτη η διαφορά, δηλαδή η ετήσια υποανάκτηση από τη ΔEΗ. Είναι προφανές ότι η υποανάκτηση αυτή είναι πρακτικά σημαντικά μεγαλύτερη καθώς τα ποσά που εισπράττει η ΔEΗ είναι λιγότερα από αυτά που τιμολογούνται.

– Σημειώνεται ότι, για τα έτη 2012 και 2013 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εγκρίνει αντάλλαγμα ΥΚΩ € 810,55 εκατ. και € 848,90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (οι μικρές σχετικώς διαφορές από τον πίνακα διεκδικούνται από τη ΔEΗ δικαστικά). Τα ποσά των ετών 2014-2015 είναι κατ’ εκτίμηση μεν, πολύ κοντά στη πραγματικότητα δε. Καθίσταται σαφές από τον παραπάνω πίνακα ότι προκύπτει χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης συνολική υποανάκτηση των δαπανών της ΔEΗ για τα έτη 2012-2015 που ξεπερνά τα € 735 εκατ. Η Επιχείρηση αναμένει με ενδιαφέρον τα σχετικά αποτελέσματα από τη τωρινή επανεξέταση της ΡΑΕ.

Τέλος η ΔΕΗ υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά:

(α) Η επιβάρυνση στους λογαριασμούς από τη σταδιακή ανάκτηση των ποσών αυτών από τη ΔΕΗ θα είναι πολύ μικρή και προσωρινή και (β) τα όποια ποσά εισπράττει η ΔΕΗ επιστρέφουν αμέσως στην πραγματική οικονομία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πηγές της ΡΑΕ, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγει στους αρμόδιους διαχειριστές του λογαριασμού για τις ΥΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ), αλλά και στη ΔEΗ για το ίδιο θέμα και τα αποτελέσματα δεν αναμένεται να βγουν πριν τον Ιούνιο.

SHARE