ΔΕΗ: Πλήρωσε το ομόλογο 200 εκατ. ευρώ που έληγε στις 2 Μαϊου

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, σήμερα 28/4/2017 ενέβασε στο διαχειριστή πληρωμών το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κουπονιού, για την αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ το οποίο λήγει την 2/5/2017.

SHARE