ΔΕΗ: Μειώθηκαν τα «φέσια» των πελατών στο α΄δίμηνο του 2017, στα 2,2 δισ. ευρώ

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ  διευκρινίζει ότι:

– oι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών της, εξαιρουμένων των διακανονισμών, μειώθηκαν στο πρώτο δίμηνο του 2017 και  διαμορφώθηκαν στα € 2,2 δισ.,

– τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31/12/2016 ήταν € 501 εκατ.,

– το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου το 2016 μειώθηκε σε 4,64% από 4,81% το 2015 και

–  η Εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια έχει υλοποιήσει επενδύσεις κατά μέσο όρο € 750 εκατ. ετησίως για εκσυγχρονισμό των δικτύων της και αναβάθμιση του παραγωγικού της δυναμικού.

SHARE