ΔΕΗ: Ανοίγει ο δρόμος για κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5

Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5», όπως ανακοίνωσε η Επιχείρηση, καθώς ο ανάδοχος κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη, την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή.

«Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη και αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και τυπικές διαδικασίες, ανοίγει ο δρόμος για την οργάνωση του εργοταξίου και την έναρξη των εργασιών στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», αναφέρει η ΔΕΗ.

SHARE