>Γ. Προβόπουλος: Στο 10% ο δείκτης Core Tier 1

>
Για τη διατήρηση των ελάχιστων επιπέδων για το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) στο επίπεδο του 10% από τις αρχές του 2012, ενημέρωσε τους τραπεζίτες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Προβόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr (τις οποίες μετέδωσε τόσο το site όσο και το Κεφάλαιο του Σαββάτου) στα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια θα περιλαμβάνονται και οι προνομιούχες μετοχές του δημοσίου.
Η ενίσχυση των ελάχιστων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (σημειώνεται ότι ο μέσος όρος για τις ελληνικές τράπεζες κινείται στο 10,5%) είναι απόρροια κινήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στην Πορτογαλία αποφασίστηκε η ενίσχυση του δείκτη Core Tier 1 στο 9% το 2011 και στο 10% το 2012, στην Ισπανία ο αντίστοιχος δείκτης οριοθετήθηκε στο 8-10% και στην Ιρλανδία περίπου στο 11%.
Στη συνάντηση με τους τραπεζίτες που διήρκησε τρία τέταρτα, ο διοικητής της ΤτΕ ενημέρωσε ότι η ΤτΕ σε συνεργασία με διεθνή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα αξιολογήσει δείγμα του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών και του δείκτη μη εξυπηρετούμενων οφειλών στα πλαίσια του πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2011.

SHARE