>Για συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο προτρέπει εκ νέου ο Γ. Προβόπουλος

>
Οι τράπεζες ο κ. Προβόπουλος σημειώνει ότι κρίνεται αναγκαίο να επανεξετάσουν το επιχειρηματικό υπόδειγμα λειτουργίας τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση υψηλού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, σχηματίζοντας επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και εξορθολογίζοντας τα έξοδά τους.
Και επαναφέρει το ζήτημα στρατηγικών συμμαχιών και συγχωνεύσεων -που το τελευταίο διάστημα μοιάζουν να έχουν «παγώσει»- σημειώνοντας πως, η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, λόγω των θετικών συνεργειών που συνεπάγονται, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν θετικά στη επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

SHARE