Για μεγάλα κανόνια στην ακτοπλοΐα προειδοποιεί η XRTC

Μεγάλη πιθανότητα χρεοκοπίας κάποιων εκ των βασικών παικτών της Ακτοπλοΐας διαπιστώνεται από την ειδική συμβουλευτική εταιρεία XRTC στην Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Όπως υπογραμμίζεται το  σύνολο του κλάδου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ασφυκτική οικονομική πίεση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και έτσι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα χρεοκοπίας κάποιων εκ των βασικών παικτών της ακτοπλοΐας» ενώ η «χρεοκοπημένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό κράτος αποτελεί βασικό τροχοπέδη στις προσπάθειες επιβίωσης του κλάδου».

Συγκεκριμένα αποδίδονται ευθύνες στην «κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων των άγονων γραμμών» που έχουν φέρει «το σύστημα πέρα από τα όριά του».

Εκτιμάται έτσι ότι στο περιβάλλον αυτό οι  συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών σε γραμμές – κλειδιά πρέπει να διευρυνθούν, ενώ υπογραμμίζεται πως το κόστος καυσίμων σε συσχέτιση με την ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες λειτουργικού κόστους που θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά αφού πιέζει τα αποτελέσματα των εταιρειών δραματικά.

Το σύνολο του ακτοπλοϊκού δικτύου εκτιμάται ότι χρήζει επεξεργασίας από μηδενική  βάση  με τη συμμετοχή όλων των δυνατών μεταφορικών επιλογών και προτείνονται στρατηγικές εξωστρέφειας με κύριο κριτήριο τη γεωγραφική διασπορά για να επιβιώσει ο κλάδος.

Επίσης τονίζεται πως τα συνδικάτα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο και τη στάση τους στα πλαίσια του συστήματος. Παράλληλα εκτιμάται ότι μεγάλη απειλή αποτελεί ο τραπεζικός κλάδος η κατάσταση του οποίου δεν επιτρέπει την ομαλή και αναγκαία χρηματοδότηση του κλάδου.

Με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας να έχουν έλλειψη ρευστότητας και να κάνουν χρήση βοηθητικών κεφαλαίων γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα ρευστότητας για τους ακτοπλόους με τα περιθώρια πίστωσης από τους προμηθευτές να στενεύουν διαρκώς.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τον εμπλεκομένων μερών του συστήματος αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα επιτείνοντας το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος.

SHARE