Β. Σταμάτη: Θα επιστρέψει στο Δρομοκαΐτειο αν δεν πληρώσει 50.000 ευρώ

ÓÞìåñá êëÞèçêå ãéá áðïëïãßá óôïí áíáêñéôÞ ç óýæõãïò ôïõ ðñþçí Õðïõñãïý 'Áêç Ôóï÷áôæüðïõëïõ Âßêç ÓôáìÜôç,ÐÝìðôç 19 Áðñéëßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Το Δ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 327/2015 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση της Βίκυς Σταμάτη για το θέμα της εγγυοδοσίας των 50.000 που οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά την αποφυλάκισή της.

Η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου ζητούσε από το ΣτΕ να ανασταλεί η σχετική υπουργική απόφαση που δεν παρέτεινε την αναστολή καταβολής των εγγυοδοσιών, λόγω της τραπεζικής αργίας (capital controls).

Σημειώνεται ότι το κείμενο της αποφάσεως του ΣτΕ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό παρά μόνο το “διά ταύτα”, που είναι η απόρριψη της αίτησής της.

SHARE