ΒΕΘ: “Σωσίβιο” για την αγορά η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, χρειάζεται βελτιώσεις

«Σωσίβιο για την αγορά που βουλιάζει καθημερινά» μπορεί να αποτελέσει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, παρότι τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν είναι πολύ αυστηρά και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύει να μείνει εκτός ρύθμισης, όπως επισημαίνει με σημερινή ανακοίνωσή της η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

«Το κριτήριο να μην μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στον νόμο, αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή, θέτει προσκόμματα στην ένταξη σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, διότι είναι σύνηθες μια μικρομεσαία επιχείρηση να διατηρεί τον δανεισμό της σε έναν μόνο πιστωτικό φορέα» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ, προβληματισμό δημιουργεί και το γεγονός πως για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτείται να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία. Ωστόσο, παρά την ανάγκη να υπάρξουν βελτιώσεις για να δοθεί σε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις η δυνατότητα για ένταξη στη ρύθμιση, αυτή «αποτελεί ένα θετικό βήμα, έστω και σημαντικά αργοπορημένο, προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης τόσο του τραπεζικού, όσο και του επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα».

SHARE