>Αύξηση επιτοκίων από τη Eurobank

>


Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων προχωρεί από την ερχόμενη Παρασκευή 1 Ιουλίου η Eurobank EFG. Oπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του δείκτη αναφοράς euribor κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και οι συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική τραπεζική αγορά, επιβάλλουν την αναπροσαρμογή των κάτωθι επιτοκίων της τράπεζας ωςακολούθως:..


• Τα επιτόκια καταθέσεων των Λογαριασμών Oψεως Επαγγελματιών (φυσικών προσώπων) αυξάνονται έως και 0,40 της μονάδας.

• Τα επιτόκια καταθέσεων των Τρεχούμενων Λογαριασμών (φυσικών προσώπων) αυξάνονται έως και 0,25 της μονάδας.

Την ίδια στιγμή τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και το βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επιχειρηματικής πίστης αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδας, ενώ τα κυμαινόμενα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδας.

SHARE