>Αυξάνει τα επιτόκια η Τράπεζα Κύπρου

>
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων (έως 0,60%) και αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων (έως 0,50%) προχωρά η Τράπεζα Κύπρου σε συνέχεια της αύξησης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Καταθέσεις:

– Αυξάνονται έως 0,60% τα επιτόκια των Καταθετικών Λογαριασμών με προειδοποίηση 8 και 35 ημερών.

– Αυξάνονται έως 0,50% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί Εισοδήματος 3, 6 και 12 μηνών (με χαρακτηριστικό την πληρωμή των τόκων κάθε μήνα).

– Αυξάνονται έως 0,40% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί «Advance» 12 μηνών (με χαρακτηριστικό την πληρωμή του συνολικού τόκου στην έναρξη της προθεσμίας).

– Αυξάνονται κατά 0,40% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί «Reflex» 12 μηνών, καθώς και οι λογαριασμοί «3 PLUS 3» 6 μηνών.

Β. Χορηγήσεις:

– Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικής πίστης, το προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικής πίστης, καθώς και το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο καταναλωτικής πίστης με εμπράγματες εξασφαλίσεις αυξάνονται κατά 0,25%, ενώ το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χορηγήσεων ιδιωτών και ελευθέρων επαγγελματιών με εγγύηση μετρητών αυξάνεται κατά 0,40%.

– Τα επιτόκια των προσωπικών και καταναλωτικών δανείων Lower και Benefit αυξάνονται κατά 0,25%, ενώ τα βασικά κυμαινόμενα επιτόκια των προσωπικών, καταναλωτικών δανείων κοινού και μέσω συνεργατών, το χρεωστικό επιτόκιο των λογαριασμών υπερανάληψης και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, αυξάνονται έως 0,50%.

– Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο επαγγελματικής πίστης αυξάνεται κατά 0,40%.

– Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο προς επιχειρήσεις, καθώς και το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων αυξάνονται κατά 0,25% και 0,35%, αντίστοιχα.

Τα νέα επιτόκια έχουν ισχύ από σήμερα, 29 Απριλίου 2011.

SHARE