>ΑΤΕBank: Αυξάνει κατά 0,5% τα επιτόκια υφισταμένων δανείων

>
H ΑΤΕbank αυξάνει κατά 0,50% τα επιτόκια υφισταμένων δανείων, που είναι έμμεσα συνδεδεμένα με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και το Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων (ΒΕΚ) το οποίο αναπροσαρμόζεται σε 10,75%.

Αμετάβλητα παραμένουν το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας (ΒΕΧ 7,50%) και τα Βασικά Επιτόκια Στεγαστικών Δανείων.

Τα νέα επιτόκια έχουν ισχύ από 09 Μαΐου 2011.

SHARE