>ΑΤΕbank: Αναπροσαρμογή επιτοκίων από 9/11

>

ate_bank

Στην αναπροσαρμογή του Βασικού Επιτοκίου Χορηγήσεων και του αντίστοιχου Βασικού Επιτοκίου των ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων στο 8,5% προχώρησε η ΑΤΕbank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα παράλληλα μειώνει κατά 0,25% τα επιτόκια χορηγητικών προϊόντων, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου.

Τα νέα επιτόκια έχουν ισχύ από 09 Νοεμβρίου 2011.

SHARE