>ΑΤΕ Bank : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των δανείων από … ελεγκτή – Η τράπεζα δεν διαθέτει κεφάλαια αλλά κανείς δεν επίγεται…

>
Παρήλθε ένας χρόνος 12 μήνες στην ΑΤΕ Bank μια τράπεζα που εμφανίζει ανεπάρκεια κεφαλαίων.
Το βασικό πρόβλημα της τράπεζας σε αυτή την συγκυρία είναι η ανεπάρκεια κεφαλαίων, θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα όμως η ουσία είναι ότι τα άλλα προβλήματα δεν αποτελούν μοναδικότητα της ΑΤΕ αλλά συναντώνται σχεδόν σε όλες τις τράπεζες.
Παρήλθε ένας χρόνος 12 μήνες στην ΑΤΕ Bank μια τράπεζα που εμφανίζει ανεπάρκεια κεφαλαίων.

Το πρόβλημα της ΑΤΕ είναι κεφαλαιακό καθώς αν είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14% η ΑΤΕ δεν θα ήταν στο επίκεντρο του κλάδου και της αγοράς.
Όμως τι θα περίμενε κανείς να πράξει μια τράπεζα που κόπηκε στα stress tests;
Τι θα περίμενε κανείς από τον μέτοχο, το management όταν οι πάντες γνωρίζουν την κεφαλαιακή ανεπάρκεια;
Θα ανέμενε μια ευρύτερη κινητοποίηση της διοίκησης και του μετόχου.
Για το μέτοχο δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν θα ειπωθούν πολλά αλλά λίγα και καλά.
Οι αρχές θα έπρεπε να είχαν εγκαλέσει την ΑΤΕ και μέσω αυτής τον βασικό μέτοχο για την ανεπάρκεια του.
Το κράτος αποδείχθηκε λίγο και με ημίμετρα τύπου αποθεματικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων…. αναζητούν λύσεις.
Το ελληνικό κράτος δεν κάνει για τραπεζίτης. Είναι απλό.
Για το management αν εξαιρέσει κανείς ότι όλως τυχαίως όλα τα διευθυντικά στελέχη προέρχονται πλέον μόνο από ένα κόμμα το ΠΑΣΟΚ το οποίο κατά τύχη είναι στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να ειπωθούν και πολλά.
Όμως αυτό που θα ειπωθεί είναι ότι στην ΑΤΕ μια τράπεζα που είναι ανεπαρκής κεφαλαιακά δεν συμβαίνουν και πολλά πράγματα με εξαίρεση τον έλεγχο των δανείων.
Η τράπεζα που οδεύει κανείς δεν γνωρίζει αλλά παρ΄ όλα αυτά όλα κυλούν ήσυχα στην ΑΤΕ στην κρατική τράπεζα που ουδείς μπορεί να διαγνώσει το μέλλον της.
Ίσως το σχέδιο να είναι απλό όσο παρουσιάζεται, η τράπεζα θα μειώσει δραματικά τα δάνεια της προς το δημόσιο και τους αγρότες περί τα 7 δις ευρώ ώστε να μειωθεί το ενεργητικό και έτσι να βελτιωθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Έχει αναφερθεί ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες τελικά η ΑΤΕ Bank να μην περάσει ούτε τα νέα stress tests που θα πραγματοποιηθούν πανευρωπαϊκά τον Φεβρουάριο καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να μην έχει ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι η ΑΤΕ έλαβε μια από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην Ευρώπη συγκεκριμένα εμφάνισε tier 1 4,36% κάτω από το όριο το 6%.
Είναι προφανές ότι στα νέα stress tests και με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια πλέον έχουν εξαντληθεί η ΑΤΕ εμφανίζει μεγάλη πιθανότητα να μην περάσει για δεύτερη φορά.
Γιατί όμως;
Το ελληνικό δημόσιο έχει προτείνει την απόσχιση δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα δημιουργηθεί αυτόνομη τράπεζα είχε αναφέρει.
Σύντομα άλλαξε στρατηγική το δημόσιο και ανέφερε ότι μέρος των δραστηριοτήτων του Ταμείου και ειδικά τα αποθεματικά του θα ενισχύσουν την ΑΤΕ κεφαλαιακά.
Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα καθώς είναι μια διαδικασία νομική και πρακτική η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Αν δεν προλάβει και υπάρξει παρέμβαση της Τρόικα δεν αποκλείεται ακόμη και η προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ημίμετρο το πρόγραμμα εξυγίανσης

Για να αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα εξυγίανσης είναι ημίμετρο αρκεί να αναφερθεί ότι
1)Θα μειωθεί το προσωπικό περίπου κατά 1000 άτομα.
Ωστόσο μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 είχαν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης 269 εργαζόμενοι.
Κάθε χρόνο αποχωρούν από την τράπεζα από 280 έως 350 άρα το 2012 η τράπεζα θα μπορούσε να έχει βρεθεί με 1000 εργαζόμενους λιγότερους.
Άρα το σχέδιο μείωσης του προσωπικού δεν είχε και πολύ φαντασία.
2)Θα κλείσουν καταστήματα. Η ΑΤΕ διαθέτει 485 καταστήματα. Με βάση ένα πρόχειρο υπολογισμό θα μπορούσαν να κλείσουν περίπου 75 καταστήματα εκ των οποίων τα 10 από Μεσσηνία και Ηλία. Το μέτρο επίσης αναμενόμενο και συμβατικό.
3)Θα αναδιαρθρωθούν και πωληθούν θυγατρικές.
Το μέτρο αυτό προφανώς είναι ορθό ειδικά για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης που είναι ζημιογόνος και την ΣΕΚΑΠ που επίσης είναι ζημιογόνος.
Η κυβέρνηση όμως δεν φαίνεται να έχει σχέδιο λύσης για την ΕΒΖ και την ΣΕΚΑΠ.
Εδώ οι λύσεις μπορεί να είναι δύο να πωληθούν χωρίς αντίτιμο ή να κλείσουν. Συμβιβαστική λύση η κατακόρυφη μείωση των εργασιών αυτών των εταιριών η οποία όμως δεν ενδείκνυται καθώς στρατηγικά δεν οδηγεί πουθενά.
4)Η πώληση του 42% της FBBank ή η πώληση της Σερβίας και Ρουμανίας επίσης θα ήταν λύση αν και η Σερβία είναι κερδοφόρος συμμετοχή και στρατηγικής σημασίας. Επίσης η ΑΤΕ ασφαλιστική η πώληση της θα ήταν καλή λύση αλλά ποιος την αγοράζει….
Το πρόγραμμα εξυγίανσης περιστέλλει οριακά τα κόστη αλλά δεν επιλύει το βασικό πρόβλημα τα έσοδα.
Η τράπεζα δεν παράγει και δεν θα παράξει έσοδα όσο ακολουθείται μια πολιτική που δεν συνάδει με τα περί κρατικού πυλώνα.
Δεν μπορεί να ισχυρίζεται το κράτος ότι θέλει την ΑΤΕ κρατικό πυλώνα και ταυτόχρονα η τράπεζα να αυξάνει τα επιτόκια της καθιστώντας την από τις ακριβότερες στην αγορά.
Η τράπεζα ελλείψει κεφαλαίων δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην αγορά και προφανώς δεν θα διαδραματίσει ρόλο αν προστεθούν 325 εκατ ευρώ.

Κεφαλαιακή ενίσχυση

Έχει αποφασισθεί να υλοποιηθεί αύξηση 1 δις ευρώ αλλά ουσιαστικά θα είναι 325 εκατ ευρώ καθώς θα μετατραπούν οι προνομιούχες σε κοινές.
Αναζητούνται 325 εκατ για να προστεθούν στο 1 δις ευρώ καθαρής θέσης.
Ωστόσο έως το τέλος του 2010 οι ζημίες ίσως να έχουν φθάσει τα 150 εκατ και μαζί με τις προβλέψεις περίπου θα δαπανήσουν το 1/3 τουλάχιστον της αύξησης κεφαλαίου.
Το δημόσιο κατέχει το 77,4% της ΑΤΕ άρα στην αύξηση θα τοποθετήσει τα 675 εκατ των προνομιούχων άρα δεν θα βάλει κεφάλαιο και την διαφορά ώστε να καλύψει το 77,4% δηλαδή περίπου 100 εκατ ευρώ.
Η αγορά θα κληθεί να εισφέρει 230 εκατ ευρώ.
Αναφέρθηκε ότι οι αποσχισθείσες δραστηριότητες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δηλαδή οι τραπεζικές δραστηριότητες θα καλύψουν μέρος της αύξησης..
Για να συμβεί αυτό θα χρειασθεί να ολοκληρωθεί η απόσχιση δηλαδή 6 με 8 μήνες ενώ η αύξηση θα υλοποιηθεί άμεσα.
Όμως ακόμη και αν μπορούσε να συμβεί θα οδηγούσε στην περαιτέρω κρατικοποίηση της ΑΤΕ.
Η αύξηση κεφαλαίου θα αποδειχθεί πολύ μικρής κλίμακας και αναποτελεσματική.

Υπάρχει λύση σωτηρίας;

Ναι υπάρχει και αυτή είναι η εξής.
Θα πρέπει να υλοποιηθεί σοβαρή αύξηση όπου το δημόσιο θα εισφέρει πραγματικά χρήματα και όχι τακτικές ….που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν. Δεν μπορεί να μιλάμε για αύξηση 1 δις που ουσιαστικά θα είναι 325 εκατ ευρώ.
Στο επόμενο στάδιο να πωληθεί η ΑΤΕ μέσω ενός διττού σχήματος στρατηγικού επενδυτή και μέσω χρηματιστηρίου το 57% της τράπεζας και το κράτος να μείνει με το 20%.
Θα προβληθεί το επιχείρημα, ποιος θα αγοράσει την ΑΤΕ;
Αν δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει την ΑΤΕ τότε αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν έχει αξία και πως θα την αποκτήσει παραμένοντας στο ελληνικό κράτος;
Για να μπορέσει όμως να υλοποιηθεί το σχέδιο ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή ή να διατεθεί και στους επενδυτές θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα
Α)Όλες οι συμμετοχές του μη χρηματοοικονομικού τομέα να αποδεσμευθούν από την ΑΤΕ, να απομακρυνθούν από τον ισολογισμό ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ και άλλες εταιρίες.
Β)Να αξιοποιηθούν οι συμμετοχές στο ΧΑ και να πουληθούν ακόμη και με υποαξία.
Γ)Να κλείσουν περί τα 150 καταστήματα
Δ)Να τεθούν νέες βάσεις για την πορεία της τράπεζας και να σχεδιασθεί ο νέος προσανατολισμός. Τι τράπεζα θα είναι σίγουρα όχι των αγροτών.
Αυτά είχαν επισημανθεί πρόσφατα από το www.bankingnews.gr και τα επαναφέρουμε καθώς πλησιάζει ο κρίσιμος χρόνος….

Έλεγχος στα δάνεια

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι έλεγχο στην ΑΤΕ ασκεί μόνο η Κεντρική τράπεζα της χώρας, ωστόσο όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της ΑΤΕ αυτό δεν είναι απόλυτο.
Στο αναθεωρημένο μνημόνιο τονίζεται ότι η ΑΤΕ θα απευθυνθεί σε ανεξάρτητο ελεγκτή – υπάρχουν τέτοιοι καθώς όλοι είναι επί πληρωμής- να αξιολογηθούν τα δάνεια της τράπεζας.
Θα προηγηθεί ο έλεγχος αυτός για να ακολουθήσει η κεφαλαιακή ενίσχυση. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης.
Τα δάνεια της ΑΤΕ ανέρχονται στα 20,2 δις ευρώ ενώ τα συνολικά προβληματικά δάνεια στα 1,5 δις ευρώ.
Τα δάνεια προς το δημόσιο ύψους 4,2 δις ευρώ προς τον αγροτικό τομέα στα 2,2 δις ευρώ, τα επιχειρηματικά 3,7 δις ευρώ και τα στεγαστικά που αποτελούν και την αιχμή του δόρατος της τράπεζας στα 6,85 δις ευρώ.
Απορίας άξιο είναι λοιπόν αυτός ο ανεξάρτητος ελεγκτής, που προφανώς θα είναι εταιρία ορκωτών ελεγκτών ή κάποια εξειδικευμένη με το αντικείμενο και η οποία θα πληρωθεί από την ΑΤΕ ή τον βασικό μέτοχο για να αποδείξει τι;

SHARE