>ΑΤΕ Bank: Νέα ΑΜΚ 1 δισ.

>
Μετά την υποχώρηση του Core Tier 1 της ΑΤΕ Bank στο 4,3%, ως αποτέλεσμα από την συμμετοχή της τράπεζας στο PSI, Δημόσιο (ελέγχει το 89% της τράπεζας) και Τρόικα αποφασίσουν νέα ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ.

Του Κ. Παπαγρηγόρη

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις. ευρώ θα προχωρήσει άμεσα η ΑΤΕ Bank καθώς μετά την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ο Δείκτης Core Tier 1 της τράπεζας υποχώρησε στο 4,3%!!!

Σημειώνεται ότι οι απομειώσεις από την συμμετοχή της ΑΤΕ Bank στο PSI ανήλθαν στα 836 εκατ. ευρώ, ύστερα από κούρεμα 16,2% σε ομόλογα αξίας 5,15 δισ. ευρώ.

Τραπεζικοί αναλυτές τονίζουν στο axiaplus.gr ότι με βάση την απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδας για βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier I) 10%, η ΑΤΕ θα πρέπει να αντλήσει επιπρόσθετα κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την διοίκηση της τράπεζας η συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) κρίθηκε αναγκαία ιδίως για την εξασφάλιση έναντι μελλοντικών κινδύνων και την ορθολογικότερη αποτύπωση των στοιχείων του ισολογισμού. Για την κάλυψη των επιπτώσεων της συμμετοχής αυτής, η ΑΤΕbank θα προβεί σε προσαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, που ήδη υλοποιεί με επιτυχία, στα νέα δεδομένα και παράλληλα θα προχωρήσει σε υλοποίηση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου”.

Στις παραπάνω συνέπειες θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι σχεδόν σίγουρα νέες προβλέψεις που θα απαιτηθούν, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχουν του χαρτοφυλακίου δανείων της ΑΤΕ Bank από τους ελεγκτές της BlackRock.

Αποφασίζουν Υποικ και Τρόικα

Σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες “το μπαλάκι βρίσκεται τώρα στο γήπεδο” του υπουργείου Οικονομικών και της Τρόικας οι οποίοι αναμένεται να αποφασίσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Bank.
Και αυτό γιατί στην τραπεζική αγορά κυριαρχεί το ερώτημα από πια πηγή θα προέλθουν τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, δηλαδή εάν θα καλυφθούν απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κατέχει περίπου το 89% των μετοχών της ΑΤΕ Bank ή θα αντληθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιουνίου η ΑΤΕ Bank ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,259 δις. ευρώ.

SHARE