>Από την 1/9 παύει η διαπραγμάτευση για Emporiki Bank

>

Η 1η Σεπτεμβρίου 2011 ορίστηκε ως ημέρα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Emporiki Bank από το Χ.Α., μετά το πράσινο φως που έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο αίτημα της Credit Agricole για squeeze out. Σημειώνεται ότι η Credit Agricole θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 1,76 ευρώ ανά μετοχή:

(α) Στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης (ΕΧΑΕ), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους.

Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας».

SHARE