>Από την Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά η Blackrock

>

Από την Τράπεζα Πειραιώς, την οποία θα δει την 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινά τους ελέγχους των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών η Blackrock.

Αναφερόμενος χθες, στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου Alpha-Eurobank, στους επικείμενους ελέγχους της Blackrock, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Ν. Νανόπουλος, τόνισε «δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται», καθώς το προηγούμενο των ελέγχων του διεθνούς οίκου στην Ιρλανδία παρουσιάζει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, πέραν του γεγονότος πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ μικρότερη μόχλευση από τις ιρλανδικές, οι δανειοδοτήσεις στην Ελλάδα υπήρξαν πολύ πιο ισορροπημένες τόσο κατά κλάδο όσο και γεωγραφικά. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε ανατιμολογήσεις των δανείων τους, ανεβάζοντας επιτόκια προκειμένου να αντισταθμίσουν την αύξηση των κινδύνων. Στην Ιρλανδία οι τράπεζες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ανατιμολογήσεις δανείων, καθώς στα χαρτοφυλάκιά τους είχαν κυρίως μακροπρόθεσμα δάνεια και δη δάνεια στον τομέα του real estate.

Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως αισθάνονται «αρκετά καλυμμένες» από τις προβλέψεις που έχουν διενεργήσει τα τελευταία τρία χρόνια έναντι επισφαλών δανείων, παρά τη σημαντική αύξηση των τελευταίων ακόμη και για τους συντηρητικούς του κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Alpha Bank, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 10,3% το β΄ τρίμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 10,6% (+ 100 b.p.) και στη ΝA Ευρώπη σε 9,2%, σημειώνοντας επιδείνωση κατά 80 πόντους.

Έναντι αυτής της σταθερής επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της, η τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά 272 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του έτους, διαμορφώνοντας το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών της σε 2,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δείκτη κάλυψης των καθυστερήσεων 48% (126% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων).

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της Eurobank, στην οποία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 10,1% του συνολικού χαρτοφυλακίου της, από 9,2% το α΄ τρίμηνο του έτους. Ενθαρρυντικό, πάντως, για την τράπεζα είναι το ότι παρά την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν χαμηλότερα κατά 7,5% το β΄ τρίμηνο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011. Η υποχώρηση αυτή σε συνδυασμό με τη λήψη μεγαλύτερων εξασφαλίσεων για καθυστερούμενα δάνεια, επέτρεψε τη λήψη χαμηλότερων προβλέψεων στο β΄ τρίμηνο του 2011 (320 εκατ. ευρώ από 335 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2011). Σημειώνεται ότι στο διάστημα β΄ τριμήνου 2010 – β΄ τριμήνου 2011, η Eurobank έχει λάβει αθροιστικά προβλέψεις 1,616 δις. ευρώ.

Όπως εκτιμάται, πάντως, οι έλεγχοι της Blackrock θα οδηγήσουν σε νέες προβλέψεις τις τράπεζες, καθώς οι εκτεταμένες αναχρηματοδοτήσεις δανείων στις οποίες έχουν προβεί οι τελευταίες εμπεριέχουν αυξημένο ποσοστό κινδύνου αποτυχίας.

SHARE